• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


TÜRKİYE’DE BOŞANMA ORANLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BETA REGRESYON MODELİ İLE BELİRLENMESİ
(DETERMINING THE FACTORS AFFECTING DIVORCE RATES IN TURKEY WITH BETA REGRESSION MODEL )

Yazar : Tuba KOÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 1111-1117
299    453


Özet
Aile, yaşamda ve toplumda vazgeçilmez bir yere sahip olan en küçük sosyal kurumdur. Aile kurumunun tüm dünyada evrensel olduğuna inanilir. Aile birlik ve bütünlüğünün bozulması, bu kurumun dağılması boşanma olarak adlandırılır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki boşanma oranlarına etkileyen faktörlerin Beta Regresyon yöntemine gore modellenmesidir. Çalışmada 2017 yılına ait Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)’den elde edilen veriler kullanılmıştır. Beta regresyon modelinde bilgi kriterlerinden yararlanılarak uygun link fonksiyonu seçilmiştir. Seçilen link fonksiyonu ile Beta resgresyon yöntemi kullanılarak parametreler tahmin edilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde, kaba evlenme hızı, nüfus artış hızı ve yüksek eğitimli bireylerin sayısının boşanma üzerine pozitif bir etkisi, kaba doğum hızı ve okuma yazma bilmeyenlerin sayısının negatif bir etkisi olduğu gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Boşanma Oranı, Beta Regresyon Modeli, Bilgi Kriteri, TUİK

Abstract
Family is the smallest social institution with an indispensable place in life and society. The family institution is believed to be universal all over the world. Divorce is defined as the dissolution of the family. The aim of this study is the modeling factors affecting divorce rates in Turkey according to beta regression method. The data that used in this study were obtained from Turkish Statistical Institute (TUIK) for the year of 2017. In the beta regression model, the appropriate link function was chosen by using the information criteria. The parameters were estimated by Beta regression method using the selected link function. When the results were examined, it was observed that the rate of rough marriage, population growth rate and the number of highly educated individuals had a positive effect on divorce, but the rough birth rate and the number of illiterate people had a negative effect.

Keywords
Divorce Rate, Beta Regression Model, Information Criteria, TUİK.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri