• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ÇARLIKTA RUSLAŞTIRMA SİYASETİ VE SOVYET SONRASI DÖNEMDE RUSLAŞTIRMADAN GERİYE DÖNÜŞ POLİTİKALARI
(RUSSFİCATİON POLİCY IN THE TSARIST ERA AND DERUSSİFİCATİON IN THE POST-SOVIET ERA )

Yazar : Selim ÖZTÜRK    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 1097-1110
127    425


Özet
Makalede ilk etapta Rusların Çarlık döneminden itibaren hâkimiyetleri altında tuttukları diğer uluslar üzerinde uygulamaya başladıkları Ruslaştırma (Russification) siyasetini Milletler Politikası adı altında uygulamaya koyma sürecine odaklanılmakta ve bu politikanın uygulanılması esnasındaki önemli dönüm noktaları incelenmeye çalışılmaktadır. Çarlık döneminden sonra Sovyetler dönemindeki Sovyetizasyon politikası hakkında bilgi verilmekte ve Rus dilinin yaygınlaştırılması politikasının nasıl bir devlet politikası haline geldiği üzerinde durulmaktadır. Makalenin üçüncü kısmında ise uzun yıllar boyunca Rusya’nın hâkimiyeti altında kalan ulusların bağımsızlıklarını kazanmalarından sonraki süreçte Ruslaştırmadan geriye dönüş (DeRussification) politikalarını uygulamaları konu edinilmiştir. Ruslaştırma, Sovyetizasyon ve bağımsızlık sonrası Ruslaştırmadan geriye dönüş politikaları makale içerisinde detaylı bir şekilde incelenerek vaka çalışmaları çerçevesinde konu incelenmeye çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Ruslaştırma, Sovyetizasyon, Ruslaştırmadan Geriye Dönüş, Çarlık, Milletler Politikası.

Abstract
The article firstly focuses on the process of Russification policy, conducted over the other nations since the Tsarist era by Russians, with the name of ‘’Nationalities Policy’’; and reviews the important turning points during the conduct of this policy. Then, the article reviews the Sovietization policy, conducted after the collapse of the Tsarist rule; and points out how the policy of the expansion of Russian language became a policy of state in a process. In the third part, it focuses on DeRussification policies as a state policy of the nation states, which stayed under the Russian rule throughout the centuries. In sum, the article reviews the policies of Russification, Sovietization, DeRussification in detail by focusing on the important case studies in an historical process and in the frame of the Russian politics.

Keywords
Russification, Sovietization, DeRussification, Tsarist Rule, Nationalisties Policy.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri