• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


HALEF EL-AHMER’İN ARAPÇA DİLBİLGİSİ ÖĞRETİM METODU
(ARABİC GRAMMAR TEACHİNG METHOD OF HALEF AL-AHMAR )

Yazar : Orhan OĞUZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 1066-1074
199    337


Özet
Her dilde birçok dilbilgisi kurallı vardır. Fakat bazı kurallar sık kullanılır. Dil asıl itibarıyla bu çok kullanılan kurallar etrafında döner. İnsanlar günlük hayatta yaygın kullanılan kurallarla anlaşır, yazılanları okur, dinlediğini anlar. Günümüzde yabancı dil öğretiminde dilbilgisi ağırlıklı yöntem terk edilmeye başlanmıştır. Çünkü uzun zaman yabancı dil öğretiminden dilbilgisi öğretimi anlaşılmış ve uygulanmıştır. Aynı durum Arapça için de geçerlidir. Arapça dilbilgisi öğretiminin tarihini incelediğimizde bu sıkıntının sadece bu gün olmadığı ortaya çıkmaktadır. Geçmişte aynı sıkıntıyı dilbilgisinin kolaylaştırılması olarak dile getirmişlerdir. Bu konuyu dile getiren alimlerden biri de Halef el-Ahmer’dir. Kendisi Arapça dilbilgisinin öğrencilere kolay öğretilmesi amacıyla Mukaddime fi’n-Nahv “Dilbilgisine Giriş” adını verdiği bir kitap yazmıştır. Halef el-Ahmer Türk asıllı bir alimdir. Arap dili ve edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Anne ve babası günümüzde Özbekistan sınırlarına dahil olan Ferganalıdır. Kuteybe b. Muslim tarafından esir alınmış ve Irak’a getirilmişlerdir. Burada Basra valisi Bilal b. Ebu Burde el-Eşari’ye hediye edilmişlerdir. Böylece anne ve babası Basra’ya yerleşmişler el-Ahmer de hicri 115 yılında Basra’da dünyaya gelmiştir. Bu araştırmada iki hedef belirlenmiştir. Birincisi dilbilgisinin kolaylaştırılması ile ilgili geçmişten bir örnek vermek. İkincisi Türk asıllı bir alimin bu konuda yaptığı çalışmaları günümüze taşımak. Çünkü dil ve edebiyat sadece belli bir ırkın ürünü değildir.

Anahtar Kelimeler
Yabancı Dil Öğretimi, Dilbilgisi, Arapça

Abstract
There are many grammatical rules in every language. However, some rules used often. The language essentially revolves around these commonly used rules. People agree with the rules commonly used in daily life, read the writing and understand what they listen. Today, grammatical method foreign language teaching started to abandon. Because, long time grammar teaching understood from language teaching and applied. The same applies to Arabic. When we examine the history of Arabic grammar teaching, this distress is not only today. In the past, they have raised the same distress facilitating grammar. One of them is Halef al-Ahmer. He wrote a book called di Introduction to Grammar to teach Arabic grammar to students. Halef al-Ahmer is a scholar of Turkish origin. It has an important place in Arabic language and literature. His mother and father are Ferghani that in the borders of Uzbekistan today. They war taken captive by Kuteybe b. Muslim and brought to Iraq. Here, the governor of Basra Bilal b. They war given a gift to Abu Burde al-Ashari. el-Ahmer was born in 115 in Basra. Two targets identified in this research. First, give examples about facilitating grammar from the past. The second one is to carry the studies of a Turkish scholar on this subject to the present day. Because language and literature are not just products of a certain race.

Keywords
Foreign Language Teaching, Grammar, Arabic
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri