• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


KİMLİK KORUMA MÜCADELESİ EKSENİNDE RUSYA MÜSLÜMANLARININ SİYASİ FAALİYETLERİ (1905-1917)
(POLITICAL ACTIVITIES OF RUSSIAN MUSLIMS FOR THE CHALLENGE OF IDENTİTY PROTECTİON (1905-1917) )

Yazar : Serap TOPRAK  Ahmet ÖZTÜRK  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 1075-1096
407    700


Özet
Türk dilli ve soylu halkların Rus hâkimiyetine girmesi 16. yüzyıla kadar gitmektedir. Rus hâkimiyetinde yaşayan bu halklara Rusya Müslümanları da denilmektedir. Türkistan’ın 1884 yılında Rus egemenliğine tamamen girmesiyle birlikte, Rusların Müslümanlar üzerindeki baskıları da artmıştır. Ruslaştırma ve Ortodokslaştırma politikası çerçevesinde Ruslar, egemenlikleri altındaki Müslümanların siyasi haklarını sınırlandırmıştır. Fakat Çarlık Rusya’daki 1905 İhtilali ile yoğunluk kazanan Müslümanlar arasındaki siyasi faaliyetler, 1917 Bolşevik İhtilali ile zirveye ulaşmıştır. Rusya Müslümanları arasında dini bir hareket olarak başlayan yenileşme hareketi, 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren liberalleşerek dünyevi bir hareket haline dönüşmüştür. Hareket, yenilikçi bir eğilim göstermesine karşın, içinde dini ıslahat hareketinden de unsurlar taşımaktaydı. 1905-1917 yılları arasında Rusya Müslümanları arasında Ruslaştırma politikasına karşı pek çok parti ve yayın organı kurulmuştur. Rusya Müslümanlarının düzenlediği kongreler de, Müslümanların siyasi çalışmalarında önemli bir adım olmuştur. Bu çalışmada özellikle 1905-1917 yılları arasındaki siyasi birlik çabaları, Rusya Müslümanları Kongreleri ve Birinci Dünya Savaşı sırasında Rusya Müslümanlarının siyasi faaliyetleri ele alınmaya çalışıldı.

Anahtar Kelimeler
Rusya Müslümanları, Çarlık Rusya, Ruslaştırma, Müslüman Kongreleri, Osmanlı Devleti.

Abstract
The entry of the Turkısh language and nobality to domination of Russia goes back to the 16th century. These peoples living in Russian domination are also called Russian Muslims. With Turkıstan entering the Russian sovereignty in 1884, the pressure of Russians on Muslims increased. Within the framework of the Russification and Orthodox politics, Russians limited the political right of Muslims under their sovereignty. But political activities between the Muslims, which were intensified with 1905 Revolution in Tsarist Russia, reached the summit with the Bolshevik Revolution of 1917. The renewal movement that started as a religious movement among the Muslims of Russia became liberalized from the last quarter of the 19th century into a worldly movement. Although the movement showed an innovative tendency, it also carried elements from the religious reform movement. Between 1905 and 1917, a number of parties and media were set up against the Russification policy among Russian Muslims. The congresses organized by the Muslims of Russia have also become an important step in the political work of Muslims. In this study, especially the efforts of political union between 1905-1917, the Congress of Russian Muslims and the political activities of Russian Muslims during the First World War were tried to be discussed.

Keywords
Russian Muslims, Tsarist Russia, Russification, Muslim Conventions, Ottoman State.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri