• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • DUYURU 3

  Çalışmalarınızı sadece dergipark üzerinden yüklemenizi önemle rica ederiz.


  DUYURU 2

  Dergimiz ana

  sayfasında

  "Dergi Hakkında"

  kısmında belirtilen

  alanlar dışında

  yayın kabul 

  etmeyecektir.

   


ANTİK ÇAĞDA EŞKIYALIK FAALİYETLERİNE KARŞI DEVLET POLİTİKALARI
(STATE POLITICS AGAINST BANDITRY ACTIVITIES IN ANCIENT AGE )

Yazar : Muhammed Fazıl HİMMETOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 1043-1052
178    272


Özet
Yol kesen, haraç alan, asayişi bozan kişi veya kişiler tarihin her devrinde görülmektedir. Sosyal düzeni olumsuz etkileyen bu kişileri devletler eşkıya, barbar, isyancı ve haydut olarak isimlendirmiştir. Özellikle devlet gücünün azaldığı zamanlarda veya devletin gücünün uzanamadığı yerlerde eşkıyalık faaliyetleri çok tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Savaş hallerinde, kıtlık zamanlarında görülen eşkıyalık olayları sosyal adaletsizliğin yaşandığı, ekonomik dengenin bozulduğu yerlerde de karşımıza çıkmaktadır. Farklı hayat tarzı yaşayan toplumların karşılaşması da bu tür suç olaylarının yaşanmasına neden olmuştur. Bazı durumlarda ise iklim ve coğrafi şartların da eşkıyalık faaliyetlerine yol açabildiği görülmektedir. Dağlık ve ormanlık alanlar eşkıyaların sığına bileceği yerlerdir. Yerleşik toplumları yağmalayan eşkıyalar çoğunlukla dağlık ve ormanlık alanlara sığınmışlardır. Bunun yanında kervan yollarının geçtiği dar vadiler ve nehir yatakları kenarları da eşkıyalar için tuzak kurmaya müsait alanlar olmuştur. Antik dönemde de sosyal düzeni tehdit eden bu eşkıyalar ticareti, üretimi hatta uluslararası ilişkileri dahi olumsuz etkilemişlerdir. Sosyal düzeni korumak zorunda olan devletler bu suçlularla mücadele etmek için bazı politikalar geliştirmişlerdir. Eşkıyaların geçebileceği yollara karakollar kurmuşlar, yerleşik halkı koruya bilmek için şehirlerin etrafına kaleler yapmışlardır. Antik dönemdeki devletler de bu eşkıyalık faaliyetlerine karşı aldığı tedbirler sonucunda yakaladıkları çete mensuplarına ağır cezalar vermişlerdir. Bu çalışmada antik dönemde yaşanmış bazı eşkıyalık faaliyetlerine karşı devletlerin uyguladıkları güvenlik ve yargı politikaları üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Antik Çağ, Eşkıyalık, Devlet, Güvenlik

Abstract
Person or people who hijack, racketeer and break the order are seen in every period of history. These people who have a negative effect on the social order are named as bandits, barbarians, rebels and brigands by the states. Especially, when the state power is decreasing or where the power of the state cannot reach, the banditry activities have reached very dangerous dimensions. The banditry events seen (observed) in war situations and in times of scarcity appear also in places where social injustice is experienced and where the economic balance is broken. The encounter of societies living in different lifestyles has also caused to appear these kinds of crime. Furthermore, it is seen that climate and geographical conditions can lead to banditry activities in some situations. Mountainous and forested areas are places where bandits can take shelter. The bandits that plundered settled societies have usually refuge in mountainous and forested areas. In addition, the narrow valleys where the caravan roads pass, and the river beds are suitable areas to set trap for the bandits. These bandits, which threatened social order in antiquity, negatively affected not just trade and production also international relations (senin ifadenin net çevirisi: These bandits, which threatened social order in antiquity, negatively affected trade, production and even international relations.). States that have to maintain social order have developed some policies to struggle (combat) these criminals. They set up outposts on the roads where bandits could pass, built castles around the cities to protect the settled people. The states in the ancient period also took measures against these banditry activities and gave heavy penalties to the gang members they captured. In this study, the security and judicial policies implemented by the states against some banditry activities occurring in antiquity will be emphasized.

Keywords
Antic Age, Banditry, State, Security
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasya@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri