• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • DUYURU 3

  Yayın politikamız

  gereği, yayinlanacak

  makale sayısı

  sınırlandırılmış,

  olduğundan Aralık 

  2019 sayısı

  dolmuştur.


  DUYURU 2

  Dergimiz ana

  sayfasında

  "Dergi Hakkında"

  kısmında belirtilen

  alanlar dışında

  yayın kabul 

  etmeyecektir.

   


  DUYURU 1

  Dergimizin 2019

  yılında "TR INDEX"

  kapsamında olduğu

  ULAKBİM tarafından

  yayınlanmıştır.


ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL DEĞİŞİME AÇIKLIĞIN ÖRGÜT SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: SAĞLIK KURUMLARINDA BİR ARAŞTIRMA
(INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND ORGANIZATIONAL OPENNESS TO CHANGE ON ORGANIZATIONAL HEALTH: A STUDY IN HEALTH INSTITUTIONS )

Yazar : İsa GÜL  Nezihe TÜFEKCİ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 1-23
123    343


Özet
Bu çalışma Afyonkarahisar İl Merkezinde çalışan sağlık personelinin örgüt sağlığı, örgütsel bağlılık ve örgütsel değişime açıklık algıları arasındaki ilişkilerin tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma Afyonkarahisar İl Merkezinde bulunan Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi ve Özel Park Hayat Hastanesi’nde çalışan 739 sağlık personeli ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Meyer ve Allen (1991) tarafından geliştirilen üç boyutlu örgütsel bağlılık ölçeği, Rosen ve Berger (1990) ile Lyden ve Klingele’in (2000) çalışmalarında kullandıkları anketlerden yararlanılarak, 35 ifade ile oluşturulan örgütsel sağlık ölçeği kullanılmıştır. Örgütsel değişime açıklık için ise, Dunham vd., (1989) tarafından geliştirilen üç boyutlu değişime açıklık ölçeği kullanılmıştır. Hastane çalışanlarının örgüt sağlığı, örgütsel bağlılık ve değişime açıklık algılarını ölçmek amacıyla LISREL kullanılarak yapısal eşitlik modellemesi (YEM) uygulanmıştır. YEM sonuçlarına göre; örgütsel bağlılık üzerindeki bir birimlik artışın, örgüt sağlığı üzerinde 0.75 birimlik bir artışa ve örgütsel değişime açıklık üzerinde 0.29 birimlik bir artışa sebep olduğu, örgütsel değişime açıklık üzerinde bir birimlik artışın ise örgüt sağlığı üzerinde 0.08 birimlik bir artışa sebep olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Örgüt Sağlığı, Örgütsel Bağlılık, Değişime Açıklık, Hastane Çalışanları.

Abstract
This study was carried out in order to determine the relationships between organizational health, organizational commitment and organizational change perceptions of health personnel working in Afyonkarahisar city centre. The study was conducted with 739 health personnel working in Afyonkarahisar State Hospital, Afyon Kocatepe University Hospital and Private Park Hayat Hospital in Afyonkarahisar Province. The scale of three dimensions of organizational commitment developed by Mayel and Allen (1991), the questionnaires used by Rusell and Berger (1990), Leiden and Klingele (2000) in their studies and organizational health scales consisting of 35 statements were used in the study. For openness to organizational change, a three-dimensional openness scale developed by Dunham et al. (1989) was used. Statistically significant differences were found between the demographic variables and the scale and subscale dimensional average according to the results of t-test and Anova conducted in the research. Moreover, structural equality modelling was applied to measure employees’ organizational health, organizational commitment and their perceptions of openness to change by using LISREL. In regard to the structural equality modelling analysis results; one volume of increase in organizational commitment results with the 0.75 increase of organizational health and 0.29 increase of palpability of change and one volume increase in palpability of change has enabled the 0.08 increase of organizational health.

Keywords
Organizational Health, Organizational Commitment, Openness to Change, Hospital Workers.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasya@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri