• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


EKONOMİ TARİHİNDE AVRUPA VE TÜRKİYEDE KADIN ÇALIŞANLARIN EKONOMİDEKİ EVRİMSEL SÜRECİ
(EVOLUTİONAL PROCESS OF FEMALE LABOR İN EUROPEAN AND TURKİSH ECONOMİES İN THE HİSTORY OF ECONOMİCS )

Yazar : Ahmet DENİZ  Derya KULOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 345-374
560    934


Özet
Tarih boyunca kadınlar ücretli ya da ücretsiz olarak çalışmaya katılmışlardır. Sanayi Devrimi öncesi dönemde üretim alanında aktif rol oynayan ve toplumsal olarak önemli bir statü sahibi kadın, hayvancılık ve ekim işlerinin birleşmesi ile bu statüsünü kaybetmiştir. Ancak kadınların, işçi adı ile çalışma hayatına katılmaları Sanayi Devrimi ile gerçekleşmiştir. Türkiye’de kadınların işçi adı ile çalışma hayatına katılması sanayinin doğduğu ve geliştiği dönemde olmuştur. Sanayi Devrimi’nin gerçekleştiği dönemde Osmanlı Devleti’nin bu dönemde içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durum seri üretimin önüne geçmiştir. Bu nedenle kadınlar çalışma hayatına daha çok Cumhuriyet döneminde katılmaya başlamışlardır. Cumhuriyet öncesi dönemde çıkarılan Mecelle, işçinin tanımını yapan ve iş ilişkilerini düzenleyen temel kanun olmuştur. Kadının aktif hale gelmesi ile birlikte sosyal, ekonomik ve eğitim alanlarında birçok yenilik yapılarak kadınlar korunmaya çalışılmıştır. Cumhuriyet’in ilanından sonraki süreçte kadın-erkek eşitliğinin savunulması, kadınların ve işçilerin korunmasın yönelik yapılan hukuki düzenlemeler ve iyileştirilmeler ile kadın çalışma hayatında daha aktif olmaya başlamıştır.

Anahtar Kelimeler
Çalışan, Kadın, Girişimcilik, Türkiye, Osmanlı Devleti.

Abstract
Women have participated working throughout history,with or without wages. Women who had an active role in production and had social status before the industrial revolution; after the union of farming and agriculture, this statue has been lost. Women have participated in working life with or without wages. The naming of women as "workers" has been post-industrial. During the period of the Industrial Revolution; The women in the Ottoman Empire were not able to work because of the social and economic situation of the Ottoman Empire. For this reason, women joined the working life after the establishment of the republic. With the women becoming active; innovations have been made in social, economic and educational fields and women were tried to be protected. In the process after the establishment of the republic; defending equality between men and women , legal regulations for the protection of the rights of women and workers have made it possible for women to participate more actively in working life.

Keywords
Employee, Woman, Entrepreneurship, Turkey, Ottoman Empire.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri