• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


HAMLE DERGİSİ’NDE İNANMIŞ AYDININ PROBLEMLERİ
(THE PROBLEMS OF BELIEVER INTELLECTUAL IN HAMLE MAGAZINE )

Yazar : Sinan ATEŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 1155-1168
226    572


Özet
Hamle Dergisi’nde bir kültür ve düşünce hamlesi olarak dokuzuncu ve on dokuzuncu sayılar arasında olmak üzere her bir sayıda dönemin tanınmış bir simasına “İnanmış Aydının Problemleri” konusu bağlamında “İslâm Düşüncesi Neden Geriledi?” ve “İslâm Düşüncesi Nasıl Gelişebilir?” başlığında dört farklı soru sorularak şahısların düşünce ve yorumları alınıp yayımlanmıştır. İlk olarak Cemil Meriç ile birlikte bu mülakat zinciri başlamış ve ardından sonraki sayılarda yayımlanmak üzere Hayrettin Karaman, Erol Güngör, İsmet Özel, Nevzat Kösoğlu, Rasim Özdenören, S. Ahmed Arvasi, S. Hayri Bolay, Süleyman Uludağ, Taha Akyol ve Mehmet Aydın’ın mülakatlarına dergide yer verilmiştir. Hamle Dergisi’nin dönemin önde gelen aydınlarıyla yapmış olduğu bu mülakat dizisi, gerek o dönem için gerekse günümüz toplumu için oldukça faydalı bir düşünce etkinliği mahiyetindedir. 12 Eylül Darbesi toplumun bütün kesimlerine etkilemişken, siyasi ve kültürel bir kabızlığı da beraberinde getirmiştir. Bu durumun idrakinde olup, Türk Milletinin ve İslam Âlemi’nin meselelerine dair söz söyleme yetkinliği içerisinde olan isimler muhtelif fikri mahfiller dairesinde, söz konusu “kabızlığı” gidermenin yollarını aramıştır. Başta İran İslam Devrimi olmak üzere çeşitli uluslararası gelişmeler ise bilhassa İslam dünyasında bir takım tartışmaları taşımış, ortaya çıkan meselelere dair mütefekkirlerin fikir teatilerine müracaat etmek durumunda kalınmıştır. Netice itibariyle dönemin önde gelen aydınlarıyla yapılan bu mülakat serisi, gerek o dönem için gerekse günümüz toplumu için oldukça faydalı bir felsefî hamle mahiyetindedir. Diğer yandan mülakat esnasında sorulan sorular ve verilen cevaplar, bir yönüyle bugünkü Müslüman toplumun problemleri adına da geçerliliğini hala korumaktadır.

Anahtar Kelimeler
Hamle Dergisi, Din, İslâm Düşüncesi, İnanmış Aydın

Abstract
As a culture and thought move, Hamle Magazine planned to get the opinions and comments of famous faces of the period regarding the topic of “the problems of the believer intellectual”. It included these interviews in its issues from nine to nineteen - one interview per each issue. The magazine asked such questions as “Why Has Islamic Thought Declined?” and “How can Islamic Thought Develop? to these famous intellectuals. This interview chain started with Cemil Meriç first, and then, the interviews with Hayrettin Karaman, Erol Güngör, İsmet Özel, Nevzat Kösoğlu, Rasim Özdenören, S. Ahmed Arvasi, S. Hayri Bolay, Süleyman Uludağ, Taha Akyol and Mehmet Aydın were published in the magazine. This interview series, which was made by Hamle Magazine with the leading intellectuals of the period, is a useful thought event for both that period and today's society. The September 12th coup affected all parts of the society and brought with it a political and cultural constipation. The names of the Turkish Nation and the realm of the Islamic world, the names of those who are in the competence of saying that the various intellectual jurisdictions, the "constipation" was looking for ways to resolve. Various international developments, especially the Iranian Islamic Revolution, have carried a number of debates, especially in the Islamic world. As a result, this series of interviews with leading intellectuals of the period is a philosophical move which is very useful both for that period and for today's society. On the other hand, the questions asked and answers given during the interview still remain valid in the name of the problems of today's Muslim society.

Keywords
Hamle Magazine, Religion, Islamic Thought, Believer Intellectual
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri