• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


HALKA ARZ VE SONRASI FİRMA DEĞERLEMELERİ: BIST ŞEHİR ENDEKSİ FİRMALARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA
(VALUATION OF FIRMS AT THE INITIAL PUBLIC OFFERING AND SUBSEQUENT PERIOD: A COMPARATIVE RESEARCH ON THE FIRMS OF BIST CITY INDEXES )

Yazar : Mustafa MORTAŞ  Mustafa İlker ORMAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 549-576
219    315


Özet
Halka arz sürecinin en önemli adımlarından biri firma değerinin doğruya en yakın şekilde tespit edilmesidir. Firma değerinin doğru bir şekilde tespit edilmesi olası yatırımcıların hisse senetlerine olan talebini artırarak halka arz işleminden beklenen getiriyi olumlu yönde etkileyecektir. Halka arz işleminde şirketin değerinin belirlenmesi için birçok farklı yöntem kullanılmaktadır. Bu çalışmada firma değerleme yaklaşımları ayrıntılı bir şekilde incelenerek halka arz sürecinde firma değerinin doğru tespit edilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca elde edilen sonuçlar, BİST’teki verilerle karşılaştırılarak, hangi değerleme yaklaşımının piyasa değerine yakın sonuçlar verdiğini tespit etmek çalışmanın amacıdır. Bu amaç doğrultusunda 31.12.2009 tarihinden sonra halka arz edilen BİST şehir endekslerine dâhil olan 8 firma analiz edilmiştir. Halka arz işleminin, firma değerini artırdığına veya azalttığına yönelik olarak bütün değerleme yaklaşımlarında birbirini destekleyen sonuçlara ulaşılamamıştır. Bununla birlikte firma değerleme yaklaşımlarının birbirinden önemli ölçüde farklılıklar gösterdiği, firmanın gerçeğe en yakın değerinin tespit edilebilmesi için birden fazla yöntemin kullanılarak firma değerinin tespit edilmesinin daha yararlı olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Firma Değerleme, Halka Arz, Ekonomik Katma Değer Yöntemi (EVA), Piyasa Katma Değer Yöntemi (MVA), İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi, Piyasa Çarpanları Yöntemi, BIST Şehir Endeksi

Abstract
One of the most important steps in the public offering process is to determine the firm value nearest to the right. Correctly identifying the firm value will increase the demand for potential investors' stocks and will affect the expected positive impact on the public offering. Various methods are used to determine the value of the company in the public offering process. In this study, it is aimed to specify firm value correctly in the public offering process by examining firm valuation approaches in detail. Moreover, by comparing the results obtained with the data in the BIST, it is aimed to try to determine which valuation approach gives the results close to the market value. For this purpose, 8 firms included in the BİST city indexes that were offered to the public after 31.12.2009 were analyzed. As a result, it is not possible to reach mutually supportive results in all appraisal approaches, in which firms' appraisal approaches show significant differences from each other, that it is more useful to determine firm value by using more than one method in order to determine closest appraisal value of the company and that public offering process increases or decreases company value.

Keywords
Company Valuation, Public Offering, Economic Value Added Method, Market Value Added Method, Discount
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri