• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • DUYURU 1

  Dergimiz 2020

  Mart sayısı için

  yayın kabul 

  etmemektedir.

   


  DUYURU 3

  Çalışmalarınızı sadece dergipark üzerinden yüklemenizi önemle rica ederiz.


  DUYURU 2

  Dergimiz Mart

  sayısı editörü

  Prof. Dr. Nezir 

  TEMUR dur.

   


TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDEKİ İLK İŞLETMECİLİK OKULUNDA VERİLEN EĞİTİMİN TEORİK VE PRATİK BOYUTLARI: 1916 TARİHLİ MÜFREDAT PROGRAMI BAĞLAMINDA BİR İNCELEME
(THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE EDUCATION PROVIDED AT THE FIRST BUSINESS SCHOOL IN THE TURKISH HIGHER EDUCATION SYSTEM: AN ANALYSIS IN THE CONTEXT OF THE CURRICULUM DATED 1916 )

Yazar : Ahmet Sait ÖZKUL    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 107-122
186    274


Özet
Bu çalışmada, “Türkiye’nin yükseköğretim düzeyindeki ilk işletmecilik okulunun öğretim tarzı, teoriğe mi yoksa pratiğe mi odaklanılarak planlandı?” sorusuna cevap aranmaktadır. Çalışmada, Türkiye’deki işletmecilik eğitiminin nasıl bir öğretim tarzıyla başladığını tespit etmek için birinci ve ikinci el kaynaklar üzerinde inceleme yapılmıştır. Söz konusu incelemenin öncelikli amacı, Türkiye’de yükseköğretimde işletmecilik eğitiminin, kurumsal yapısı ve eğitsel içeriği açısından tarihsel kökenlerini ortaya koymaktır. Çalışmanın diğer bir amacı, işletmecilik eğitiminin Türkiye’de yükseköğretim düzeyinde izlediği gelişim sürecini ele alan karşılaştırmalı araştırmalara ışık tutmaktır. Literatürde, Türkiye’de yükseköğretim düzeyinde işletmecilik eğitimi veren ilk kurum, 1883 yılında kurulan Hamidiye Ticaret Mekteb-i Âlîsi olarak belirtilmektedir. Ticaret Mektebi’nin 1883’ten itibaren yayımlanan ve içerik açısından 1916 tarihli programa kıyasla çok da detaylı olmayan 1883, 1894 ve 1913 tarihli müfredat programları bulunmaktadır. Fakat okulun ders planları ve içeriklerinin detaylı hazırlanışı açısından ilk olduğu söylenebilecek müfredat programı 1916 tarihinde yayımlanmıştır. Dolayısıyla bu çalışmanın odağını, Ticaret Mekteb-i Âlîsi Talimatname ve Müfredatlı Ders Programı adıyla 1916 tarihinde Osmanlıca olarak yayımlanan 233 sayfalık birinci el kaynak teşkil etmektedir. Bu kaynağın yanı sıra o döneme dair önemli aktarımların bulunduğu ikinci el kaynaklardan da yararlanılarak yapılan inceleme neticesinde, Türkiye’nin yükseköğretim düzeyindeki ilk işletmecilik okulunun 1916 tarihi itibariyle nazarîyâta da (teori) yer veren fakat daha çok tatbîkât/ameliyât (uygulama) odaklı bir öğretim anlayışına sahip olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
işletmecilik Bilgisi, Ticaret Mektebi, Ticaret Eğitimi, Yükseköğretim, Türkiye.

Abstract
This study looks for an answer to the question, “was the educational style of the first business school in the Turkish higher education system planned with a focus on theory or practice?” Primary and secondary sources are examined to determine the type of educational style with which the business training process in Turkey initially started. The primary purpose of the examination in question is to reveal the historical roots of the business education in Turkey in terms of its institutional structure and educational content. Another objective of the study is to shed light on comparative studies that focused on the development of business education in Turkey on the level of higher education. In the literature, the first institution that provided business education on the level of higher education in the geography which is now Turkey was reported as the Hamidiye Ticaret Mekteb-i Âlîsi [Hamidiye School of Commerce] which was founded in 1883. The School had curricula published starting with the year 1883 dated 1883, 1894 and 1913 which were not very detailed in comparison to the curriculum dated 1916. Accordingly, the curriculum that may be considered to be the first one in relation to the detailed preparation of the course schedules and contents of the School was published in 1916. Therefore, the focus of this study is the 233-page primary source that was published in 1916 in Ottoman Turkish with the name Ticaret Mekteb-i Âlîsi Talimatname ve Müfredatlı Ders Programı [Instructions, Schedule and Curriculum of the School of Commerce]. As a result of the examinations by utilization of secondary sources that contained significant references regarding the period in addition to this source, it was determined that the first business school of Turkey on the level of higher education was a school that also included theory, but it mostly had an educational approach based on practice (application) starting with the curriculum of 1916.

Keywords
Management Science, Commerce School, Commerce Education, Higher Education, Turkey.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasya@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri