• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


DİN, DEVLET VE SİYASET İLİŞKİSİ ÜZERİNE
(ABOUT RELATIONSHIP BETWEEN RELIGION, STATE AND POLITICS )

Yazar : Murat AYGEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 516-536
    


Özet
Dinin siyasetle hiç ilgisinin bulunmaması talebi gerçekçi olmayacaktır. Çünkü dinler ülkelerin sosyolojik bir parçasıdır ve siyasal meşruiyet konusunda etkilidirler. Gerçeklik olarak siyaset ile din, din ile siyaset bir şekilde ilgilidir ve tarihsel süreçte bu böyle olmuştur. Tarih boyunca üzerinde en fazla konuşulup tartışılan konulardan birisi Din–Devlet-Siyaset ilişkisidir. Gelişmekte olan toplumlarda din, siyaseti etkileyerek iktidarın oluşmasına yol açarken öte yandan siyasetçiler, dini kullanarak bunu toplumsal yaşamın bütününe yaymaktadırlar. Yönetimlerinin meşruiyetini dinden aldıklarını beyan etmektedirler. Ayrıca günümüzde küresel ve emperyalist güçler, çeşitli ülke ve toplumları kontrol edebilmek için dini de kullanmakta ve meşru yönetimlere karşı din ve mezhep savaşı çıkararak yönetimleri zor durumda bırakmaktadırlar. İslami devlet sistemi nasıldır, din bunu nasıl beyan ediyor, kanun ve yasalarının kaynağı nelerdir, yönetimlerin meşruiyeti neye dayandırılmalıdır, dinin devlet projesi var mıdır, varsa bu sistem günümüzde uygulanabilir mi gibi soruların cevabı hep tartışma konusu olmuştur. İnsanın ferdi hayatının yanı sıra bir de toplumsal bir yaşantısı vardır. İnsan yaratılış itibariyle toplumsal bir varlık olarak yaratıldığından yalnız yaşayamaz. İnsan iyi ve kötü, güzel ve çirkin birçok sıfatlarla donatılmış, sınırsız istek ve arzulara sahiptir. Her şeyin en iyisine sahip olma duygusu, makam hırsı, sınırsız özgürlük, dünya sevgisi ve bunların karşısında adaleti istemek, ilerlemek, medenileşmek, insanlara iyilikte bulunmak gibi her insanda var olan ve aynı zamanda birbiriyle çelişen istek ve arzuları vardır. Toplumun yaşaması, ilerlemesi ve fertlerin hak-hukuklarının korunması toplumda zulmün yok olup adaletin hâkim olması, korku ve kargaşanın yok olup huzur ve emniyetin hâkim olması, her ferdin toplumsal yaşantısının yanı sıra bireysel hayatının da korunabilmesi için bir takım kanun ve yasaya ve bunu uygulayacak bir devlete ihtiyaç olduğu inkâr edilemez bir gerçektir.

Anahtar Kelimeler
Din ve Siyaset, Devlet, Toplumsal Yaşam, Siyasal Meşruiyet

Abstract
It is not realistic that religion is not connected to politics. Religions are a sociological part of countries and are influential in political legitimacy. In history, religion and politics have always been intertwined. One of the most debated issues throughout history is the relationship between religion, state and politics. In developing societies, religion affects politics and leads to the formation of power. on the other hand, politicians use religion to spread their power to the whole of social life. They claim that they have taken the legitimacy of their government from religion. Today, global and imperialist powers use religion to control various countries and societies. they leave the government in a difficult situation by removing religious and sectarian wars against legitimate governments. How is the Islamic state system, how religion expresses it, what is the source of laws and laws, what should be the legitimacy of administrations, whether there is a state project of religion, and if this system is applicable today, the answers of such questions have always been the subject of discussion. In addition to personal life, man also has a social life. Human beings cannot live alone because they are created as a social entity. Human beings are equipped with many adjectives like good and evil, beautiful and ugly. In addition, human beings have unlimited wishes and desires. The desire to have the best, ambition to authority, unlimited freedom, love for the world, and justice in the face of them, to advance, to become civilized, to be in favor of human beings, and to exist in every human being and at the same time have conflicting demands and desires. The survival, progression and protection of the rights of the society, the oppression of the society and the dominance of justice; is an undeniable fact.

Keywords
Religion and Politics, State, Social Life, Political Legitimacy
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri