• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


DÜNYA BASININDA TÜRKİYE TURİZMİ İLE İLGİLİ YER ALAN HABERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF THE WORLD PRESS NEWS ABOUT TURKEY )

Yazar : Gencay SAATCI  Serkan TÜRKMEN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 20
Sayfa : 72 84
    


Özet
Bu çalışmada T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Yurt Dışı Teşkilatı tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen basın ağırlamalarının yazılı, görsel ve dijital medyaya yansımaları araştırılmıştır. İncelenen tanıtım haberleri, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden 16-18 Nisan 2019 tarihlerinde elde edilmiştir. Araştırmada kullanılan içerik analizi toplam 32 ülkenin yapmış olduğu haberler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda Türkiye hakkında çıkan haberler kapsamında; en fazla farklı destinasyonlardaki turizm çekicilikleri, tanıtım faaliyetleri, etkinlikler, turizm haberleri, alternatif turizm türleri, gastronomi ve alışverişe yönelik yapılan haberler olduğu ortaya çıkmıştır. Türkiye’deki turizm çekicilikleri ile ilgili haberlerin birçoğu tarihi eserleri antik kentleri ve kültürel çekicilikleri kapsamaktadır. Türkiye’ye yönelik 2017 yılında çıkan 181 haberin yayınlandığı mecralar; turizm ve seyahat dergileri, internet, ülkelerin ulusal gazelleri, TV ve radyo kanallarıdır. Genel olarak Türk turizmine yönelik yapılan haberlerin önemli bir kısmı da Türk yetkililer tarafından turizm tanıtım faaliyetleri kapsamında yapılan seyahat yazarlarının, basın mensuplarının, sektör temsilcilerinin ağırlanması vb. haberlerden oluşmaktadır. Alternatif turizm kapsamında inanç, kış ve kongre turizmi ile sırt çantalı turistlere yönelik Türkiye’de popüler olmayan turizm destinasyonlarıyla ilgili haberler de dikkat çekmektedir. İstanbul hakkında en çok haber yapılan destinasyon olarak ortaya çıkmıştır. İstanbul’u Kapadokya, Muğla ve Aydın takip etmektedir. Türkiye’ye yönelik en fazla haberin yayınlandığı ülkeler ise; Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Amerika, Finlandiya, Fransa, Rusya ve Japonya olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Türkiye, Turizm, Dünya Basını, Medya.

Abstract
In this study, press conferences by the Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism General Directorate of Promotion and Overseas Organization of Press were examined in written, visual and digital media. The promotional news reviewed, was obtained from the official website of the Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism General Directorate of Promotion on 16-18 April 2019. Content analysis used in the study was conducted on the news of 32 countries. The news about Turkey within the scope of the research; tourism attractiveness, promotion activities, events, tourism news, alternative tourism types, gastronomy and shopping news were found in the most different destinations. Many of the historical monuments in Turkey covers news related to tourism attractiveness and cultural charm of the ancient city. 181 news media that are published about Turkey in 2017 are; tourism and travel magazines, internet, national ghats, TV and radio channels. In general, a large portion of the news about Turkish tourism is made up of news articles by the Turkish authorities, such as travel writers, journalists and representatives of the sector. In alternative tourism faith, with news about the unpopular tourism destinations in Turkey for winter tourists and backpackers congress tourism also attract attention. Most news about Istanbul has emerged as a destination. Istanbul is followed by Cappadocia, Mugla and Aydin. The countries where most news publication for Turkey; Ukraine, United Arab Emirates (UAE), USA, Finland, France, Russia and Japan.

Keywords
Turkey, Tourism, World Press, Media.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri