Türkçe

Russian
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access3 . SayıEditor
Ayla KAŞOĞLU

Assistant Editor
Kürşat ÖNCÜL

Kars  2013

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Toğrul HALİLOV  
NAHÇIVAN'DAKI ERKEN TUNC ÇAĞI YERLEŞİMLERİNDE BULUNMUŞ KİL HAYVAN FİGÜRLERİ Ss, 1-10
EARTHENWARE ANIMAL FIGURE DISCOVERED IN MONUMENT BELONG TO EARLY BRONZE AGE IN NAKHCHIVAN
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İrade MEMMEDOVA  
İREVAN, NAHÇIVAN, KARABAĞ HANLIKLARININ ARAZBOYU’NDA YERLEŞEN BÖLGELERİ VE NÜFUSU (18. ve 19.YÜZYILLARIN BAŞLARI) Ss, 11-22
MAHALS AND POPULATION OF THE IRAVAN, NAKHCHIVAN,GARABAG KHANATES LOCATED ALONG THE RİVER ARAZ (XVIII-BEGINNING OF THE XIX CENTURY)
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ashraf Mohamed ATTİA  
ЗООСРАВНЕНИЯ В АРАБСКОМ И КАЗАХСКОМ ЯЗЫКАХ Ss, 23-33
LINGUISTIC-CULTURAL ASPECTS OF ARAB AND KAZAKH NAMES OF ANİMALS
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Dilek AYDOĞAN  
İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ OKURYAZARLIK” DÜZEYLERİ (MALATYA ÖRNEĞİ) Ss, 34-59
INFORMATION TECHNOLOGIES LITERACY LEVEL OF PRIMARY 8TH GRADE STUDENTS (MALATYA SAMPLE)
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Beşir MUSTAFAYEV  
ADRİYATİK’TEN ÇİN SEDDİNE UZANAN NEVRUZ GELENEĞİ Ss, 60-73
NAWRUZ TRADİTİON EXTENDİNG THE ADRİATİC TO GREAT WALL OF CHİNA
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Birol AZAR  
SÖZLÜ GELENEĞİN KURUMSALLAŞMASI: GELENEKTEN GELECEĞE MUSAHİPLİK ÖRNEĞİ Ss, 74-87
INSTITUTIONALISATION OF VERBAL TRADITION: THE SAMPLE OF "MUSAHIPLIK" (PARTNERSHIP) FROM TRADITION TO FUTURE
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nesrin GÜLLÜDAĞ  
BARABA TATARLARININ DİLİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 88-128
A STUDY ON THE LANGUAGE OF BARABA TATARS
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kemale ASLANOVA  
TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİ VE SAĞLIK TURİZMİ HUKUKU Ss, 129-145
HEALTH TOURISM AND HEALTH TOURISM LAW IN TURKEY
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 47
Today Total : 259
Total : 221385

Adress :ANKARA
Phone :0506 509 32 59 Fax :
Email :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri