Türkçe

Russian
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access5 . SayıEditor
Ayla KAŞOĞLU

Assistant Editor


Kars  2014

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Olga ZENCİRCİ  
RUS DİLİNDE SÖZCÜK VURGUSU Ss, 1-11
СЛОВЕСНОЕ УДАРЕНИЕ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ferit YUSUPOV -  
TATAR TÜRKÇESİ AĞIZLARI: ŞİMDİKİ ZAMAN ORTAÇLARI-II Ss, 12-28
THE TATAR DIALECT LANGUAGE: THE PRESENT PARTICIPLE FORMS-II
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sebine ABİD  
DEDE KORKUT DESTANINDA BASİT CÜMLENİN YAPISI VE YAPISAL MANTIKSAL TÜRLERİ Ss, 29-42
STRUCTURE AND STRUCTURAL/ LOGICAL TYPES OF SIMPLE SENTENCES IN DEDE KORKUT LEGEND
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sefa Salih AYDEMİR  
12 MART 1971 ASKERİ MUHTIRASINA GİDEN SÜREÇTE ÜNİVERSİTE OLAYLARI Ss, 43-51
UNİVERSİTY ACTİONS İN THE PROCESS OF MARCH 12,1971 MİLİTARY NOTE
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Halil ADIYAMAN  
YAVUZ BÜLENT BAKİLER’İN ŞİİRLERİNDE TÜRK DÜNYASI Ss, 52-61
THE TURKIC WORLD IN YAVUZ BULENT BAKILER'S POEMS
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Jülide Akyüz ORAT  
YABANCI GÜÇLER GÖLGESİNDE OSMANLI DEVLETİ’NE YÖNELİK ŞİA HAREKETLERİ Ss, 62-73
SHİA MOVEMENTS FOR OTTOMAN EMPİRE UNDER CONTROL OF FOREİGN FORCES
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emine ÖZTÜRK HALİL CELEP  
SELÇUKLU ANADOLUSU'NDA SUFİ AHLAKI VE SOSYAL BARIŞ Ss, 74-90
SOFI'S ETHICS AND SOCIAL PEACE DURING THE REIGN OF SELJUK'S ANATOLIA
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

GAMZE BAYAR  
EDEBİ METİNLERDE “TUZ”UN KULLANIMI Ss, 91-94
THE SALT” İN THE LİTERARY TEXTS
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet EKİZ  
NİĞDE'DE HRİSTİYAN TÜRKLERE AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN ÜÇ HAMAM Ss, 95-117
Three baths belong to Christian Turks in Niğde THREE BATHS BELONG TO CHRISTIAN TURKS IN NİĞDE
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 53
Today Total : 259
Total : 221385

Adress :ANKARA
Phone :0506 509 32 59 Fax :
Email :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri