Türkçe

Russian
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access6 . SayıEditor
Ayla KAŞOĞLU

Assistant Editor
Kürşat ÖNCÜL

Kars  2015

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Didem İLYA Mehmet UYSAL  
İNGİLİZ KADIN SEYYAHLAR HARVEY VE GARNETT’İN GÖZÜYLE OSMANLI KADINI Ss, 1-22
THE OTTOMAN WOMAN IN THE SIGHT OF ENGLISH WOMEN TRAVELLERS, HARVEY AND GARNETT
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gülhanım Bihter GÜLER  
ANTON PAVLOViÇ ÇEHOV’UN “DUŞEÇKA” KARAKTERİ Ss, 23-29
ANTON P. CHECKOV’S CHARACTER “DUSHECKA”
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Remziye Melike ÇETİN  
I. PETRO’NUN ŞAHESERİ: PETERSBURG Ss, 30-36
PETER I’S MASTERPIECE: ST. PETERSBURG
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Lyudmila İSAKOVA  
SLAV DİLLERİ SİSTEMİNDE SÖYLENENİN DEĞİŞİMİ Ss, 37-42
ТРАНСФОРМЫ ВЫСКАЗЫВАНИЙ В СИСТЕМЕ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nurzhan ABİSHOV Yaşar YILMAZ, Asan Dosmahanbet SEYDİNBEKULİ,  
ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNDE AİLESEL ÖZELLİKLERİN ETKİSİ Ss, 43-53
ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNDE AİLESEL ÖZELLİKLERİN ETKİSİ
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nergiz GAHRAMANLI  
“DANABAŞ KÖYÜ’NÜN ÖYKÜSÜ” HİKÂYESİNDE SOSYAL TENKİT Ss, 54-62
SOCIAL CRITICISM IN “STORY OF DANABAŞ VILLAGE”
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fenüze NURİYEVA Enze HUCİNA  
TATAR DİLİNDEKİ DEYİM VE ATASÖZLERİNDE CİNSİYET STEREOTİPLERİN YANSIMASI Ss, 63-79
THE REFLECTION OF GENDER STEREOTYPES IN PROVERBS AND IDIOMS OF TATAR LANGUAGE
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Meryem ARSLAN  
NABİ'DE TABİP VE TABABET Ss, 80-97
Physician and Physic in Nâbî's Poems PHYSICIAN AND PHYSIC IN NABI'S POEMS
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mualla Murat NUHOĞLU  
KELOĞLAN VE TASAVVUF Ss, 98-105
KELOĞLAN AND MYSTICISM
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Satı KUMARTAŞLIOĞLU  
FATMA ANA ÜZERİNE ANLATLAN EFSANELER Ss, 106-115
THE LEGENDS TOLD ABOUT "FATMA ANA"
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sebine ABİD  
İSMAİL GASPIRALI'NIN “GÜN DOĞDU” ROMANINDA VÜCUDUNU MİLLETE FEDA ETMİŞ KAHRAMAN DANYAL BEY ÜZERİNE Ss, 116-126
ABOUT DANYAL BEY, THE HERO WHO SACRIFICED HIMSELF FOR HIS NATION IN THE NOVEL “GUN DOGDU” BY ISMAIL GASPRINSKI
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cüneyt DİNLER  
KARS YÖRESİNE AİT MANİLERDEN HAREKETLE MANİLERİN PSİKANATİK YAKLAŞIMLA ÇÖZÜMLENMESİ ÜZERİNE BİR DENEME Ss, 127-131
KARS REGION OF MANIA MANIA MOVING FROM THE AN ESSAY ON THE SETTLEMENT WİTH PSİKANATİK APPROACH
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nesrin GÜLLÜDAĞ  
TÜRKLERDE DAMGA GELENEĞİ VE NOGAY TÜRKLERİNİN DAMGALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 132-150
TURKS STAMP TRADITION A STUDY ON THE MARK OF TURKISH AND NOGHAİS
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cem DOĞAN  
KIRIM HARBİ’NDEN I. DÜNYA SAVAŞINA İSTANBUL’DA DİLENCİLİK OLGUSUNA BİR BAKIŞ (1853-1914) Ss, 151-173
A VIEV CONCERNING THE BEGGARY OHENOMENON IN ISTANBUL FROM CRIMEAN WAR TO THE WORLD WAR (1853-1914)
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kamil KANIPEK İsmail BALIKÇIOĞLU  
KIBRIS’TA BANKALARIN ORTAYA ÇIKIŞI, GELİŞİMİ VE GÜNÜMÜZ BANKACILIK DIŞI FAALİYETLERİN KAMUOYU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Ss, 174-184
IMPACTS OF TODAY’S NON-BANKING ACTIVITIES ON PUBLIC OPINION, OCURRANCE OF THESE ACTIVITIES AND DEVELOPMENT IN CYPRUS
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Celil ARSLAN Methiye Gül ÇÖTELİ  
ANADOLU - TÜRK ŞEHRİ TARİHİNDE BAYBURT KENTİ ve ANITSAL (KAMUSAL) YAPI MİRASI Ss, 185-219
CITY OF BAYBURT AND ITS MONUMENTIAL HERITAGE IN ANATOLIAN TURKISH URBAN HISTORY
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 35
Today Total : 283
Total : 221409

Adress :ANKARA
Phone :0506 509 32 59 Fax :
Email :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri