Türkçe

Russian
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access7 . SayıEditor
Ayla KAŞOĞLU

Assistant Editor
Kürşat ÖNCÜL

ANKARA  2015

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Özkul ÇOBANOĞLU Sacide ÇOBANOĞLU  
TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE KONUŞMALIK TÜRLER BAĞLAMINDA SÖZEL NASİHATLER, DUA VE BEDDUALAR Ss, 1-32
THE ORAL ADVCES, PRAYERS AND CURSES IN THE CONTEXT OF CONVERSATIONAL GENRES IN TURKISH FOLK CULTURE
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali Osman ABDURREZZAK  
YAYGIN EĞİTİM BAĞLAMINDA SOSYO-KÜLTÜREL İŞLEVLERİ AÇISINDAN KÖY ODALARI: KASTAMONU ÖRNEĞİ Ss, 33-47
THE VILLAGE CHAMBERS IN THE CONTEXT OF NON-FORMAL EDUCATION IN TERMS OF SOCUO-CULTURAL FUNCTIONS: A CASE STUDY OF KASTAMONU
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mahmut DAVULCU  
AHLAT YÖRESİ TAŞ USTALIĞI GELENEĞİNİN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS AÇISINDAN ÖNEMİ VE YAPI USTASI TAHSİN KALENDER Ss, 48-80
STONEMASONRY TRADITION OF AHLAT REGION AND STONE MASTER TAHSIN KALENDER IN INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE PERSPECTIVE
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Asif HACIYEV  
DEDE KORKUT KİTABI’NDA ÇADIRLA İLGİLİ BAZI SÖZLER HAKKINDA Ss, 81-86
ABOUT SOME WORDS ON TENTIN THE BOOK OF “DADA GORGUD”
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Anar AZİZSOY  
SİYAH KALEM YAPITLARINDAKİ ŞAMANİST VE İSLAMİ ÖĞELER ÜZERİNE NOTLAR Ss, 87-100
ИСЛАМСКИЕ МОТИВЫ И ГРАФИКА ШАМАНИЗМА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПОДПИСАННЫХ СИЯХ КАЛЕМ
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Özgür SARI GÜNCEL ÖNKAL  
DÖNÜŞEN KİMLİKLER VE VATANDAŞLIK BAĞLAMINDA LAİK DÜŞÜNCE-SEKÜLER EYLEM Ss, 101-116
LAIC THOUGHT AND SECULAR ACTION IN RELATED TO CITIZENSHIP AND TRANSFORMING IDENTITIES
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gulmira OSPANOVA  
ANLAM DEĞİŞMELERİNİN ÖRTMECELERDEKİ YERİ Ss, 117-123
THE PLACE OF SEMANTIC CHANGES IN EUPHEMISM
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa ŞENEL  
ADBİLİM AÇISINDAN KİŞİ ADLARININ YANLIŞ YAZIMINA ÖRNEK BİR AD: MUHAMMED/T (KARS İLİ ÖRNEĞİ) Ss, 124-134
A SAMPLE FOR WRONG SPELLİNG OF PERSONEL NAMES FROM THE ASPECT OF ONAMATOLOGY: MUHAMMAD/T (SAMPLE OF KARS)
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet ÇOLAK  
“BİR HİKEMİ TARZ ŞAİRİ: HAŞMET” Ss, 135-171
“HAŞMET AS A HIKEMI POET”
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bilal GÖK  
BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİN’DE ERMENİLER:Başlangıcından Melikşah’ın Ölümüne Kadar (1018-1092) Ss, 172-185
ARMENIANS IN GREAT SELJUK EMPIRE:From Initiation Until Death of Melikşah (1018-1092)
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hanife ÇAYLAK Анна Юрьевна Дмитриева  
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ В НАСТОЯЩЕМ ВРЕМЕНИ НОСИТЕЛЯМ ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА Ss, 186-191
FEATURES of TEACHING “VERBS of MOTION” (VoM) in THE PRESENT TENSE to THE TURKISH LANGUAGE SPEAKERS
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Figen ATABEY  
HATAY’IN ANAVATANA KATILMA SÜRECİ Ss, 192-209
THE ACCESSION PERIOD OF HATAY TO MOTHERLAND
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Dairbaeva Gulanda BEGALİEVA Shadinova Gulzira ABİLASANOVNANİ  
THE DOCTRINE OF THE KNOWABILITY OF THE WORLD IN THE PHILOSOPHY OF MEDIEVAL PHILOSOPHER ZAKARIA AL-RAZI Ss, 210-216
ДОКТРИНА ПОЗНАНИЯ МИРА В ФИЛОСОФИИ СРЕДНЕВЕКОВОГО ФИЛОСОФА ЗАКАРИЯ АЛЬ РАЗИ
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Samettin GÜNDÜZ Remzi YILDIRIM Dinara RAYIMBEKOVA  
THE LANGUAGE PROBLEM OF MEDICAL STUDENTS IN THE IMPLEMENTATION OF VIDEO TELECONFERENCE COURSE Ss, 217-221
THE LANGUAGE PROBLEM OF MEDICAL STUDENTS IN THE IMPLEMENTATION OF VIDEO TELECONFERENCE COURSE
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 59
Today Total : 261
Total : 221387

Adress :ANKARA
Phone :0506 509 32 59 Fax :
Email :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri