English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Avrasya Dergisi

Hızlı Erişim1 . SayıEditör
Ayla KAŞOĞLU

Editör Yardımcısı


Kars  2012

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAyla KAŞOĞLU  
A.PLATONOV’UN “CAN” ADLI ESERİNDE YENİ DÜZENİN İNSAN VE TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Ss, 1-8
THE IMPACT OF NEW ORDER ON PEOPLE AND SOCIETY IN PLATONOV'S WORK "DZHAN"
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gamze ÖKSÜZ  
LERMONTOV'UN “ZAMANIMIZIN KAHRAMANI” ADLI ROMANINDA ‘GEREKSİZ İNSAN’ VE KADIN KARAKTERLERİN ÖNEMİ Ss, 9-17
‘THE SUPERFLUOUS MAN’ AND FEMALE CHARACTERS’ IMPORTANCE IN THE NOVEL OF LERMONTOV NAMED AS "A HERO OF OUR TIME"
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yalçın YUNUSOV  
ЧЕЛОВЕК И ВРЕМЯ В СИСТЕМЕ МИФОЛОГИЧЕСКИ-РЕЛИГИОЗНОГО УЧЕНИЯ МИРЧИ ЭЛИАДЕ. Ss, 18-28
PERSON AND TIME IN MYTHOLOGICAL- RELIGIOUS DOCTRINE SYSTEM OF MIRCHI ELIADE
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çulpan ZARİPOVA ÇETİN  
ТИФЛИС В РУССКОЙ ПОЭЗИИ СЕР. 19 – НАЧ. 20 ВВ Ss, 29-41
TIFLIS IN RUSSIAN POETRY IN MID XIX- BEGIN XX CENTURY
Özet | Abstract | Tam Metin |

Badegül CAN EMİR  
BÜYÜK VATAN SAVAŞININ GÖLGESİNDE RUS EDEBİYATINA BAKIŞ Ss, 42-49
OVERVIEW TO RUSSIAN LITERATURE IN THE LIGHT OF THE GREAT PATRIOTIC WAR
Özet | Abstract | Tam Metin |

Firengiz PAŞAYEVA  
ЛИЧНЫЕ ИМЕНА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО Ss, 50-54
PERSON NAMES IN THE WORKS OF DOSTOEVSKY
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramilya Yarullina YILDIRIM Çetin YILDIZ  
EDİGEY DESTANI’NDA HAYVANLARIN FONKSİYONLARI Ss, 67-77
FUNCTIONS OF ANIMALS IN EDIGEY EPIC
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat ULUOĞLU SUZAN ULUOĞLU  
ÇAĞDAŞ RUSÇADA GÜZEL ADLANDIRMALAR Ss, 78-85
EUPHEMISM IN CONTEMPORARY RUSSIAN LANGUAGE
Özet | Abstract | Tam Metin |

Güzin ÇAYKIRAN  
ERMENİ DİLİNDE SESSİZ HARFLERİN İMLASI Ss, 86-91
THE SPELLING OF CONSONANTS IN THE ARMANIAN LANGUAGE
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lyudmila İSAKOVA  
ПРОБЛЕМА ЯЗЫКОГО КОДА И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИ ВОСПРИЯТИИ РЕЧЕВОГО СООБЩЕНИЯ Ss, 55-66
SÖZLÜ İFADENİN ALGISINDA DİLSEL KODUN UYGULANMASI SORUNU
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DUYURU

  Makale Çağrısı

  Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

  “Kıpçak Özel Sayısı”

   

  Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

  Avrasya tarihi, Rus dili, Türk dili ve edebiyatı,

  Orta Doğu, Orta Asya, kültür, antropoloji ve

  folklorun tüm alanlarında araştırmaya ayrılmış,

  açık erişimli ve hakemli bir dergidir. Bu özel

  sayının amacı, Kıpçakların tarihi, dili ve kültürü

  üzerine yazılmış makaleleri bir araya getirmektir.

  Konular

  Kıpçakların Tarihi

  Kıpçakların Etnik Kökeni

  Avrasya Steplerinin Ötesinde Kıpçaklar

  Kıpçakların Günlük Hayatı

  Kıpçakların Dinî-Kültürel Hayatı

  Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Dili

  Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Metinleri

  Kıpçak Arkeolojisi

  Önemli Tarihler

  Teslim tarihi: 1 Ekim, 2017 

  Yayımlanma tarihi: 15 Ekim, 2017

   

  Editörler

  Dr. Kutluay Erk (Misafir Editor)                              

  kutluay.erk@windowslive.com                               

  Dr. Yaroslav Pylypchuk (Misafir Editor)

  bachman@meta.ua

   

  Özel sayı için yayın göndermek isteyen

  yazarların http://www.avrasyad.com adresine

  300-500 kelimelik bir özetle birlikle makalelerini

  yüklemeleri gerekmektedir. Makaleler kör

  hakemlik sistemiyle değerlendirilecektir.


  DUYURU

  Ocak 2018 sayısı "İran Türkleri" konulu olup editörlüğünü Osmangazi Üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Farzaneh DOULATABADİ yapacaktır.


  DUYURU

  Dergimize yazı göndermek için "Üyelik" linki aracılığıyla dergiye üye olmanız gerekmektedir.

   


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri