English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Avrasya Dergisi

Hızlı Erişim2 . SayıEditör
Ayla KAŞOĞLU

Editör Yardımcısı


Kars  2013

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHuraman HUMMATOVA  
NİZAMİ GƏNCƏVİNİN «YEDDİ GÖZƏL» POEMASINDA KAMILLƏŞMƏ MODELİNİN ŞƏRHİ Ss, 1-7
COMMENTARY ON WISDOM MODEL IN NIZMI GANJAVI'S "SEVEN BEAUTIES" POEM
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed ACAR  
ÇAĞDAŞ RUS VE TÜRK DİLLERİNDE AKRABALIK TERİMİ OLARAK ‘ANA’ Ss, 8-14
“MOTHER” AS A KINSHIP TERM IN CONTEMPORARY RUSSIAN AND TURKISH LANGUAGES
Özet | Abstract | Tam Metin |

Berna Akyüz SİZGEN  
YUSUF'UN MASALI'NI İNSANLIĞIN MASALI OLARAK OKUMAK Ss, 15-26
READING YUSUF'S TALE, AS THE TALE OF HUMANITY
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa AYDEMİR  
ARADA KALANLARIN ROMANI: ARAF Ss, 27-43
THE NOVEL OF PURGATORY: ARAF
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seriyye GÜNDOĞDU Bayram GÜNDOĞDU  
ZİYA OSMAN SABA’NIN “BEYAZ EV” ADLI ŞİİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 44-48
A STUDY ABOUT THE “WHITE HOUSE” A POETRY WORK WRITTEN BY ZIYA OSMAN SABA
Özet | Abstract | Tam Metin |

Almaz Ülvi BİNNATOVA  
KLASİKLERİMİZ BEKİR ÇOBANZADE'NİN ARAŞTIRMALARINDA Ss, 49-56
OUR CLASSICS IN THE STUDIES OF BAKIR CHOBANZADEH
Özet | Abstract | Tam Metin |

Almaz Ülvi BİNNATOVA  
NIZAMI ƏDƏBI IRSININ ÖZBƏK ƏDƏBIYYATINDA TƏSIRI, ÖZBƏK ƏDƏBIYYATŞÜNASLIĞINDA TƏDQIQI VƏ ÖZBƏKISTANDA NƏŞRI MƏSƏLƏLƏRI Ss, 57-63
THE INFLUENCE OF THE LITERARY HERITAGE OF NIZAMI ON THE UZBEK LITERATURE, HIS STUDY IN THE UZBEK LITERARY CRITICISM AND ISSUES OF HIS PUBLICATIONS
Özet | Abstract | Tam Metin |

Beşir MUSTAFAYEV  
ERMENİSTAN-AZERBAYCAN MÜNAKAŞASIMEDENİYETLERARASI MÜNASEBETLER KAPSAMINDA Ss, 64-67
CONFLICTS OF ARMENIA-AZERBAIJAN RELATIONS UNDER CIVILIZATIONS
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DUYURU

  Yazar, hakem ve okuyucularımızın dikkatine; 

  TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) Komitesi tarafından 21.12.2017 tarih ve 73 sayılı Komite toplantısında dergimiz 2016 yılından itibaren veri tabanına alınmaya uygun bulunmuştur. 

  Tüm yazar ve hakemlerimize teşekkürü bir borç biliriz.


  DUYURU

  Mayıs 2018 sayısı "İran Türkleri" konulu olup editörlüğünü Osmangazi Üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Farzaneh DOULATABADİ yapacaktır.


  DUYURU

  Yazar, hakem ve okuyucularımızın dikkatine; 

  2018 yılından itibaren yayın tarihimizi Mayıs ve Kasım ayları olarak değiştirmiş bulunuyoruz.

  Dergimiz 2018 sayıları Mayıs 2018 ve Kasım 2018 tarihlerinde yayınlanacaktır. 


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri