English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Avrasya Dergisi

Hızlı Erişim2 . SayıEditör
Ayla KAŞOĞLU

Editör Yardımcısı


Kars  2013

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHuraman HUMMATOVA  
NİZAMİ GƏNCƏVİNİN «YEDDİ GÖZƏL» POEMASINDA KAMILLƏŞMƏ MODELİNİN ŞƏRHİ Ss, 1-7
COMMENTARY ON WISDOM MODEL IN NIZMI GANJAVI'S "SEVEN BEAUTIES" POEM
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed ACAR  
ÇAĞDAŞ RUS VE TÜRK DİLLERİNDE AKRABALIK TERİMİ OLARAK ‘ANA’ Ss, 8-14
“MOTHER” AS A KINSHIP TERM IN CONTEMPORARY RUSSIAN AND TURKISH LANGUAGES
Özet | Abstract | Tam Metin |

Berna Akyüz SİZGEN  
YUSUF'UN MASALI'NI İNSANLIĞIN MASALI OLARAK OKUMAK Ss, 15-26
READING YUSUF'S TALE, AS THE TALE OF HUMANITY
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa AYDEMİR  
ARADA KALANLARIN ROMANI: ARAF Ss, 27-43
THE NOVEL OF PURGATORY: ARAF
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seriyye GÜNDOĞDU Bayram GÜNDOĞDU  
ZİYA OSMAN SABA’NIN “BEYAZ EV” ADLI ŞİİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 44-48
A STUDY ABOUT THE “WHITE HOUSE” A POETRY WORK WRITTEN BY ZIYA OSMAN SABA
Özet | Abstract | Tam Metin |

Almaz Ülvi BİNNATOVA  
KLASİKLERİMİZ BEKİR ÇOBANZADE'NİN ARAŞTIRMALARINDA Ss, 49-56
OUR CLASSICS IN THE STUDIES OF BAKIR CHOBANZADEH
Özet | Abstract | Tam Metin |

Almaz Ülvi BİNNATOVA  
NIZAMI ƏDƏBI IRSININ ÖZBƏK ƏDƏBIYYATINDA TƏSIRI, ÖZBƏK ƏDƏBIYYATŞÜNASLIĞINDA TƏDQIQI VƏ ÖZBƏKISTANDA NƏŞRI MƏSƏLƏLƏRI Ss, 57-63
THE INFLUENCE OF THE LITERARY HERITAGE OF NIZAMI ON THE UZBEK LITERATURE, HIS STUDY IN THE UZBEK LITERARY CRITICISM AND ISSUES OF HIS PUBLICATIONS
Özet | Abstract | Tam Metin |

Beşir MUSTAFAYEV  
ERMENİSTAN-AZERBAYCAN MÜNAKAŞASIMEDENİYETLERARASI MÜNASEBETLER KAPSAMINDA Ss, 64-67
CONFLICTS OF ARMENIA-AZERBAIJAN RELATIONS UNDER CIVILIZATIONS
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DUYURU

  Makale Çağrısı

  Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

  “Kıpçak Özel Sayısı”

   

  Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

  Avrasya tarihi, Rus dili, Türk dili ve edebiyatı,

  Orta Doğu, Orta Asya, kültür, antropoloji ve

  folklorun tüm alanlarında araştırmaya ayrılmış,

  açık erişimli ve hakemli bir dergidir. Bu özel

  sayının amacı, Kıpçakların tarihi, dili ve kültürü

  üzerine yazılmış makaleleri bir araya getirmektir.

  Konular

  Kıpçakların Tarihi

  Kıpçakların Etnik Kökeni

  Avrasya Steplerinin Ötesinde Kıpçaklar

  Kıpçakların Günlük Hayatı

  Kıpçakların Dinî-Kültürel Hayatı

  Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Dili

  Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Metinleri

  Kıpçak Arkeolojisi

  Önemli Tarihler

  Teslim tarihi: 1 Ekim, 2017 

  Yayımlanma tarihi: 15 Ekim, 2017

   

  Editörler

  Dr. Kutluay Erk (Misafir Editor)                              

  kutluay.erk@windowslive.com                               

  Dr. Yaroslav Pylypchuk (Misafir Editor)

  bachman@meta.ua

   

  Özel sayı için yayın göndermek isteyen

  yazarların http://www.avrasyad.com adresine

  300-500 kelimelik bir özetle birlikle makalelerini

  yüklemeleri gerekmektedir. Makaleler kör

  hakemlik sistemiyle değerlendirilecektir.


  DUYURU

  Ocak 2018 sayısı "İran Türkleri" konulu olup editörlüğünü Osmangazi Üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Farzaneh DOULATABADİ yapacaktır.


  DUYURU

  Dergimize yazı göndermek için "Üyelik" linki aracılığıyla dergiye üye olmanız gerekmektedir.

   


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri