• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • DUYURU

  Yazar, hakem ve okuyucularımızın dikkatine; 

  Dergimiz doçentlik kriterleri kapsamında istenen TÜBİTAK/ULAKBİM ve ISI indeksleri tarafından indekslenmektedir. 

  Tüm yazar ve hakemlerimize teşekkürü bir borç biliriz.


  DUYURU

  Mayıs 2018 sayısının editörlüğünü Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Farzaneh DOULATABADİ yapmaktadır.


  DUYURU

  Yazar, hakem ve okuyucularımızın dikkatine; 

  2018 yılından itibaren yayın tarihimiz Mayıs ve Kasım ayları olacaktır.

  Mayıs sayımıza yayın kabulümüz devam etmektedir. 


2 SayıEditör
Ayla KAŞOĞLU

Editör Yardımcısı


Kars  2013

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHuraman HUMMATOVA  
NİZAMİ GƏNCƏVİNİN «YEDDİ GÖZƏL» POEMASINDA KAMILLƏŞMƏ MODELİNİN ŞƏRHİ Ss, 1-7
COMMENTARY ON WISDOM MODEL IN NIZMI GANJAVI'S "SEVEN BEAUTIES" POEM

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed ACAR  
ÇAĞDAŞ RUS VE TÜRK DİLLERİNDE AKRABALIK TERİMİ OLARAK ‘ANA’ Ss, 8-14
“MOTHER” AS A KINSHIP TERM IN CONTEMPORARY RUSSIAN AND TURKISH LANGUAGES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Berna Akyüz SİZGEN  
YUSUF'UN MASALI'NI İNSANLIĞIN MASALI OLARAK OKUMAK Ss, 15-26
READING YUSUF'S TALE, AS THE TALE OF HUMANITY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa AYDEMİR  
ARADA KALANLARIN ROMANI: ARAF Ss, 27-43
THE NOVEL OF PURGATORY: ARAF

Özet | Abstract | Tam Metin |

Seriyye GÜNDOĞDU Bayram GÜNDOĞDU  
ZİYA OSMAN SABA’NIN “BEYAZ EV” ADLI ŞİİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 44-48
A STUDY ABOUT THE “WHITE HOUSE” A POETRY WORK WRITTEN BY ZIYA OSMAN SABA

Özet | Abstract | Tam Metin |

Almaz Ülvi BİNNATOVA  
KLASİKLERİMİZ BEKİR ÇOBANZADE'NİN ARAŞTIRMALARINDA Ss, 49-56
OUR CLASSICS IN THE STUDIES OF BAKIR CHOBANZADEH

Özet | Abstract | Tam Metin |

Almaz Ülvi BİNNATOVA  
NIZAMI ƏDƏBI IRSININ ÖZBƏK ƏDƏBIYYATINDA TƏSIRI, ÖZBƏK ƏDƏBIYYATŞÜNASLIĞINDA TƏDQIQI VƏ ÖZBƏKISTANDA NƏŞRI MƏSƏLƏLƏRI Ss, 57-63
THE INFLUENCE OF THE LITERARY HERITAGE OF NIZAMI ON THE UZBEK LITERATURE, HIS STUDY IN THE UZBEK LITERARY CRITICISM AND ISSUES OF HIS PUBLICATIONS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Beşir MUSTAFAYEV  
ERMENİSTAN-AZERBAYCAN MÜNAKAŞASIMEDENİYETLERARASI MÜNASEBETLER KAPSAMINDA Ss, 64-67
CONFLICTS OF ARMENIA-AZERBAIJAN RELATIONS UNDER CIVILIZATIONS

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri