• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • DUYURU

  Yazar, hakem ve okuyucularımızın dikkatine; 

  Dergimiz doçentlik kriterleri kapsamında istenen TÜBİTAK/ULAKBİM ve ISI indeksleri tarafından indekslenmektedir. 

  Tüm yazar ve hakemlerimize teşekkürü bir borç biliriz.


  DUYURU

  Mayıs 2018 sayısının editörlüğünü Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Farzaneh DOULATABADİ yapmaktadır.


  DUYURU

  Yazar, hakem ve okuyucularımızın dikkatine; 

  2018 yılından itibaren yayın tarihimiz Mayıs ve Kasım ayları olacaktır.

  Mayıs sayımıza yayın kabulümüz devam etmektedir. 


3 SayıEditör
Ayla KAŞOĞLU

Editör Yardımcısı
Kürşat ÖNCÜL

Kars  2013

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenToğrul HALİLOV  
NAHÇIVAN'DAKI ERKEN TUNC ÇAĞI YERLEŞİMLERİNDE BULUNMUŞ KİL HAYVAN FİGÜRLERİ Ss, 1-10
EARTHENWARE ANIMAL FIGURE DISCOVERED IN MONUMENT BELONG TO EARLY BRONZE AGE IN NAKHCHIVAN

Özet | Abstract | Tam Metin |

İrade MEMMEDOVA  
İREVAN, NAHÇIVAN, KARABAĞ HANLIKLARININ ARAZBOYU’NDA YERLEŞEN BÖLGELERİ VE NÜFUSU (18. ve 19.YÜZYILLARIN BAŞLARI) Ss, 11-22
MAHALS AND POPULATION OF THE IRAVAN, NAKHCHIVAN,GARABAG KHANATES LOCATED ALONG THE RİVER ARAZ (XVIII-BEGINNING OF THE XIX CENTURY)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ashraf Mohamed ATTİA  
ЗООСРАВНЕНИЯ В АРАБСКОМ И КАЗАХСКОМ ЯЗЫКАХ Ss, 23-33
LINGUISTIC-CULTURAL ASPECTS OF ARAB AND KAZAKH NAMES OF ANİMALS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek AYDOĞAN  
İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ OKURYAZARLIK” DÜZEYLERİ (MALATYA ÖRNEĞİ) Ss, 34-59
INFORMATION TECHNOLOGIES LITERACY LEVEL OF PRIMARY 8TH GRADE STUDENTS (MALATYA SAMPLE)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Beşir MUSTAFAYEV  
ADRİYATİK’TEN ÇİN SEDDİNE UZANAN NEVRUZ GELENEĞİ Ss, 60-73
NAWRUZ TRADİTİON EXTENDİNG THE ADRİATİC TO GREAT WALL OF CHİNA

Özet | Abstract | Tam Metin |

Birol AZAR  
SÖZLÜ GELENEĞİN KURUMSALLAŞMASI: GELENEKTEN GELECEĞE MUSAHİPLİK ÖRNEĞİ Ss, 74-87
INSTITUTIONALISATION OF VERBAL TRADITION: THE SAMPLE OF "MUSAHIPLIK" (PARTNERSHIP) FROM TRADITION TO FUTURE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nesrin GÜLLÜDAĞ  
BARABA TATARLARININ DİLİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 88-128
A STUDY ON THE LANGUAGE OF BARABA TATARS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemale ASLANOVA  
TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİ VE SAĞLIK TURİZMİ HUKUKU Ss, 129-145
HEALTH TOURISM AND HEALTH TOURISM LAW IN TURKEY

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri