English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Avrasya Dergisi

Hızlı Erişim3 . SayıEditör
Ayla KAŞOĞLU

Editör Yardımcısı
Kürşat ÖNCÜL

Kars  2013

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenToğrul HALİLOV  
NAHÇIVAN'DAKI ERKEN TUNC ÇAĞI YERLEŞİMLERİNDE BULUNMUŞ KİL HAYVAN FİGÜRLERİ Ss, 1-10
EARTHENWARE ANIMAL FIGURE DISCOVERED IN MONUMENT BELONG TO EARLY BRONZE AGE IN NAKHCHIVAN
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrade MEMMEDOVA  
İREVAN, NAHÇIVAN, KARABAĞ HANLIKLARININ ARAZBOYU’NDA YERLEŞEN BÖLGELERİ VE NÜFUSU (18. ve 19.YÜZYILLARIN BAŞLARI) Ss, 11-22
MAHALS AND POPULATION OF THE IRAVAN, NAKHCHIVAN,GARABAG KHANATES LOCATED ALONG THE RİVER ARAZ (XVIII-BEGINNING OF THE XIX CENTURY)
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ashraf Mohamed ATTİA  
ЗООСРАВНЕНИЯ В АРАБСКОМ И КАЗАХСКОМ ЯЗЫКАХ Ss, 23-33
LINGUISTIC-CULTURAL ASPECTS OF ARAB AND KAZAKH NAMES OF ANİMALS
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek AYDOĞAN  
İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ OKURYAZARLIK” DÜZEYLERİ (MALATYA ÖRNEĞİ) Ss, 34-59
INFORMATION TECHNOLOGIES LITERACY LEVEL OF PRIMARY 8TH GRADE STUDENTS (MALATYA SAMPLE)
Özet | Abstract | Tam Metin |

Beşir MUSTAFAYEV  
ADRİYATİK’TEN ÇİN SEDDİNE UZANAN NEVRUZ GELENEĞİ Ss, 60-73
NAWRUZ TRADİTİON EXTENDİNG THE ADRİATİC TO GREAT WALL OF CHİNA
Özet | Abstract | Tam Metin |

Birol AZAR  
SÖZLÜ GELENEĞİN KURUMSALLAŞMASI: GELENEKTEN GELECEĞE MUSAHİPLİK ÖRNEĞİ Ss, 74-87
INSTITUTIONALISATION OF VERBAL TRADITION: THE SAMPLE OF "MUSAHIPLIK" (PARTNERSHIP) FROM TRADITION TO FUTURE
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nesrin GÜLLÜDAĞ  
BARABA TATARLARININ DİLİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 88-128
A STUDY ON THE LANGUAGE OF BARABA TATARS
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemale ASLANOVA  
TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİ VE SAĞLIK TURİZMİ HUKUKU Ss, 129-145
HEALTH TOURISM AND HEALTH TOURISM LAW IN TURKEY
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DUYURU

  Makale Çağrısı

  Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

  “Kıpçak Özel Sayısı”

   

  Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

  Avrasya tarihi, Rus dili, Türk dili ve edebiyatı,

  Orta Doğu, Orta Asya, kültür, antropoloji ve

  folklorun tüm alanlarında araştırmaya ayrılmış,

  açık erişimli ve hakemli bir dergidir. Bu özel

  sayının amacı, Kıpçakların tarihi, dili ve kültürü

  üzerine yazılmış makaleleri bir araya getirmektir.

  Konular

  Kıpçakların Tarihi

  Kıpçakların Etnik Kökeni

  Avrasya Steplerinin Ötesinde Kıpçaklar

  Kıpçakların Günlük Hayatı

  Kıpçakların Dinî-Kültürel Hayatı

  Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Dili

  Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Metinleri

  Kıpçak Arkeolojisi

  Önemli Tarihler

  Teslim tarihi: 1 Ekim, 2017 

  Yayımlanma tarihi: 15 Ekim, 2017

   

  Editörler

  Dr. Kutluay Erk (Misafir Editor)                              

  kutluay.erk@windowslive.com                               

  Dr. Yaroslav Pylypchuk (Misafir Editor)

  bachman@meta.ua

   

  Özel sayı için yayın göndermek isteyen

  yazarların http://www.avrasyad.com adresine

  300-500 kelimelik bir özetle birlikle makalelerini

  yüklemeleri gerekmektedir. Makaleler kör

  hakemlik sistemiyle değerlendirilecektir.


  DUYURU

  Ocak 2018 sayısı "İran Türkleri" konulu olup editörlüğünü Osmangazi Üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Farzaneh DOULATABADİ yapacaktır.


  DUYURU

  Dergimize yazı göndermek için "Üyelik" linki aracılığıyla dergiye üye olmanız gerekmektedir.

   


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri