English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Avrasya Dergisi

Hızlı Erişim4 . SayıEditör
Ayla KAŞOĞLU

Editör Yardımcısı


Kars  2014

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFigen ATABEY  
MONTERUX KONFERANSI’NDAN İKİNCİ DÜNYA HARBİ’NE TÜRK-SOVYET İLİŞKİLERİ Ss, 1-11
TURKISH-SOVIET RELATIONS FROM MONTREUX CONVENTION TO THE SECOND WORLD WAR
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferit YUSUPOV  
TATAR ŞİVE DİLİNDEKİ EMİR, NİYET VE İSTEK KİPLERİ Ss, 12-50
IMPERATIVE, OPTATIVE MOODS AND MOOD OF INTENTION IN THE TATAR DIALECT LANGUAGE
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aygün Ahmed ORUÇOVA  
RUS EDEBIYATININ SEÇKİN TEMSİLCİLERİ VE CELİL MEMMEDGULUZADE Ss, 51-55
КЛАССИКИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ДЖАЛИЛ МАМЕДКУЛИЗАДЕ
Özet | Abstract | Tam Metin |

Beşir MUSTAFAYEV  
XX. YÜZYILIN BAŞLARINDA NAHÇIVAN’DA TERÖRLE MÜCADELE Ss, 56-65
THE FIGHT AGAINST TERRORİSM IN NAKHCHİVAN AT THE BEGINNING OF XX. CENTURY
Özet | Abstract | Tam Metin |

Korhan KORBEK  
TЕКСТ В АСПЕКTЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ Ss, 66-72
TEXT IN THE ASPECT OF PHILOLOGICAL STUDY
Özet | Abstract | Tam Metin |

Toğrul HALİLOV Yaşar RAHİMOV  
ИСТОРИЯ НАХЧЫВАНИ В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ Ss, 73-79
HISTORY OF NAKHCHIVAN CITY IN RUSSIAN SOURCES
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bülent ORAL  
KAĞIZMAN’DAKİ RUS İŞGAL DÖNEMİ KONUT MİMARİSİ’NDEN ÖRNEKLER Ss, 80-95
THE EXAMPLES OF HOUSES FROM RUSSIAN OCCUPATION PERIOD IN KAĞIZMAN
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vedat ÇOBAN  
MAHALLÎ FIKRA TİPLERİMİZDEN YOLYEMEZ NAZMİ Ss, 96-107
A LOCAL JOKE CHARACTER: YOLYEMEZ NAZMİ
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DUYURU

  Makale Çağrısı

  Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

  “Kıpçak Özel Sayısı”

   

  Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

  Avrasya tarihi, Rus dili, Türk dili ve edebiyatı,

  Orta Doğu, Orta Asya, kültür, antropoloji ve

  folklorun tüm alanlarında araştırmaya ayrılmış,

  açık erişimli ve hakemli bir dergidir. Bu özel

  sayının amacı, Kıpçakların tarihi, dili ve kültürü

  üzerine yazılmış makaleleri bir araya getirmektir.

  Konular

  Kıpçakların Tarihi

  Kıpçakların Etnik Kökeni

  Avrasya Steplerinin Ötesinde Kıpçaklar

  Kıpçakların Günlük Hayatı

  Kıpçakların Dinî-Kültürel Hayatı

  Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Dili

  Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Metinleri

  Kıpçak Arkeolojisi

  Önemli Tarihler

  Teslim tarihi: 1 Ekim, 2017 

  Yayımlanma tarihi: 15 Ekim, 2017

   

  Editörler

  Dr. Kutluay Erk (Misafir Editor)                              

  kutluay.erk@windowslive.com                               

  Dr. Yaroslav Pylypchuk (Misafir Editor)

  bachman@meta.ua

   

  Özel sayı için yayın göndermek isteyen

  yazarların http://www.avrasyad.com adresine

  300-500 kelimelik bir özetle birlikle makalelerini

  yüklemeleri gerekmektedir. Makaleler kör

  hakemlik sistemiyle değerlendirilecektir.


  DUYURU

  Ocak 2018 sayısı "İran Türkleri" konulu olup editörlüğünü Osmangazi Üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Farzaneh DOULATABADİ yapacaktır.


  DUYURU

  Dergimize yazı göndermek için "Üyelik" linki aracılığıyla dergiye üye olmanız gerekmektedir.

   


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri