• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • DUYURU

  Yazar, hakem ve okuyucularımızın dikkatine; 

  Dergimiz doçentlik kriterleri kapsamında istenen TÜBİTAK/ULAKBİM ve ISI indeksleri tarafından indekslenmektedir. 

  Tüm yazar ve hakemlerimize teşekkürü bir borç biliriz.


  DUYURU

  Mayıs 2018 sayısının editörlüğünü Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Farzaneh DOULATABADİ yapmaktadır.


  DUYURU

  Yazar, hakem ve okuyucularımızın dikkatine; 

  2018 yılından itibaren yayın tarihimiz Mayıs ve Kasım ayları olacaktır.

  Mayıs sayımıza yayın kabulümüz devam etmektedir. 


4 SayıEditör
Ayla KAŞOĞLU

Editör Yardımcısı


Kars  2014

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFigen ATABEY  
MONTERUX KONFERANSI’NDAN İKİNCİ DÜNYA HARBİ’NE TÜRK-SOVYET İLİŞKİLERİ Ss, 1-11
TURKISH-SOVIET RELATIONS FROM MONTREUX CONVENTION TO THE SECOND WORLD WAR

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferit YUSUPOV  
TATAR ŞİVE DİLİNDEKİ EMİR, NİYET VE İSTEK KİPLERİ Ss, 12-50
IMPERATIVE, OPTATIVE MOODS AND MOOD OF INTENTION IN THE TATAR DIALECT LANGUAGE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aygün Ahmed ORUÇOVA  
RUS EDEBIYATININ SEÇKİN TEMSİLCİLERİ VE CELİL MEMMEDGULUZADE Ss, 51-55
КЛАССИКИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ДЖАЛИЛ МАМЕДКУЛИЗАДЕ

Özet | Abstract | Tam Metin |

Beşir MUSTAFAYEV  
XX. YÜZYILIN BAŞLARINDA NAHÇIVAN’DA TERÖRLE MÜCADELE Ss, 56-65
THE FIGHT AGAINST TERRORİSM IN NAKHCHİVAN AT THE BEGINNING OF XX. CENTURY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Korhan KORBEK  
TЕКСТ В АСПЕКTЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ Ss, 66-72
TEXT IN THE ASPECT OF PHILOLOGICAL STUDY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Toğrul HALİLOV Yaşar RAHİMOV  
ИСТОРИЯ НАХЧЫВАНИ В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ Ss, 73-79
HISTORY OF NAKHCHIVAN CITY IN RUSSIAN SOURCES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bülent ORAL  
KAĞIZMAN’DAKİ RUS İŞGAL DÖNEMİ KONUT MİMARİSİ’NDEN ÖRNEKLER Ss, 80-95
THE EXAMPLES OF HOUSES FROM RUSSIAN OCCUPATION PERIOD IN KAĞIZMAN

Özet | Abstract | Tam Metin |

Vedat ÇOBAN  
MAHALLÎ FIKRA TİPLERİMİZDEN YOLYEMEZ NAZMİ Ss, 96-107
A LOCAL JOKE CHARACTER: YOLYEMEZ NAZMİ

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri