• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • DUYURU 3

  Çalışmalarınızı sadece dergipark üzerinden yüklemenizi önemle rica ederiz.


  DUYURU 2

  Dergimiz ana

  sayfasında

  "Dergi Hakkında"

  kısmında belirtilen

  alanlar dışında

  yayın kabul 

  etmeyecektir.

   


5 SayıEditör
Ayla KAŞOĞLU

Editör Yardımcısı


Kars  2014

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenOlga ZENCİRCİ  
RUS DİLİNDE SÖZCÜK VURGUSU ss.1-11
СЛОВЕСНОЕ УДАРЕНИЕ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Özet | Abstract | Tam Metin |


Ferit YUSUPOV -  
TATAR TÜRKÇESİ AĞIZLARI: ŞİMDİKİ ZAMAN ORTAÇLARI-II ss.12-28
THE TATAR DIALECT LANGUAGE: THE PRESENT PARTICIPLE FORMS-II

Özet | Abstract | Tam Metin |


Sebine ABİD  
DEDE KORKUT DESTANINDA BASİT CÜMLENİN YAPISI VE YAPISAL MANTIKSAL TÜRLERİ ss.29-42
STRUCTURE AND STRUCTURAL/ LOGICAL TYPES OF SIMPLE SENTENCES IN DEDE KORKUT LEGEND

Özet | Abstract | Tam Metin |


Sefa Salih AYDEMİR  
12 MART 1971 ASKERİ MUHTIRASINA GİDEN SÜREÇTE ÜNİVERSİTE OLAYLARI ss.43-51
UNİVERSİTY ACTİONS İN THE PROCESS OF MARCH 12,1971 MİLİTARY NOTE

Özet | Abstract | Tam Metin |


Halil ADIYAMAN  
YAVUZ BÜLENT BAKİLER’İN ŞİİRLERİNDE TÜRK DÜNYASI ss.52-61
THE TURKIC WORLD IN YAVUZ BULENT BAKILER'S POEMS

Özet | Abstract | Tam Metin |


Jülide Akyüz ORAT  
YABANCI GÜÇLER GÖLGESİNDE OSMANLI DEVLETİ’NE YÖNELİK ŞİA HAREKETLERİ ss.62-73
SHİA MOVEMENTS FOR OTTOMAN EMPİRE UNDER CONTROL OF FOREİGN FORCES

Özet | Abstract | Tam Metin |


Emine ÖZTÜRK HALİL CELEP  
SELÇUKLU ANADOLUSU'NDA SUFİ AHLAKI VE SOSYAL BARIŞ ss.74-90
SOFI'S ETHICS AND SOCIAL PEACE DURING THE REIGN OF SELJUK'S ANATOLIA

Özet | Abstract | Tam Metin |


GAMZE BAYAR  
EDEBİ METİNLERDE “TUZ”UN KULLANIMI ss.91-94
THE SALT” İN THE LİTERARY TEXTS

Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet EKİZ  
NİĞDE'DE HRİSTİYAN TÜRKLERE AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN ÜÇ HAMAM ss.95-117
Three baths belong to Christian Turks in Niğde THREE BATHS BELONG TO CHRISTIAN TURKS IN NİĞDE

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasya@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri