• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • DUYURU

  Yazar, hakem ve okuyucularımızın dikkatine; 

  Dergimiz doçentlik kriterleri kapsamında istenen TÜBİTAK/ULAKBİM ve ISI indeksleri tarafından indekslenmektedir. 

  Tüm yazar ve hakemlerimize teşekkürü bir borç biliriz.


  DUYURU

  Mayıs 2018 sayısının editörlüğünü Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Farzaneh DOULATABADİ yapmaktadır.


  DUYURU

  Yazar, hakem ve okuyucularımızın dikkatine; 

  2018 yılından itibaren yayın tarihimiz Mayıs ve Kasım ayları olacaktır.

  Mayıs sayımıza yayın kabulümüz devam etmektedir. 


5 SayıEditör
Ayla KAŞOĞLU

Editör Yardımcısı


Kars  2014

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenOlga ZENCİRCİ  
RUS DİLİNDE SÖZCÜK VURGUSU Ss, 1-11
СЛОВЕСНОЕ УДАРЕНИЕ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferit YUSUPOV -  
TATAR TÜRKÇESİ AĞIZLARI: ŞİMDİKİ ZAMAN ORTAÇLARI-II Ss, 12-28
THE TATAR DIALECT LANGUAGE: THE PRESENT PARTICIPLE FORMS-II

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sebine ABİD  
DEDE KORKUT DESTANINDA BASİT CÜMLENİN YAPISI VE YAPISAL MANTIKSAL TÜRLERİ Ss, 29-42
STRUCTURE AND STRUCTURAL/ LOGICAL TYPES OF SIMPLE SENTENCES IN DEDE KORKUT LEGEND

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sefa Salih AYDEMİR  
12 MART 1971 ASKERİ MUHTIRASINA GİDEN SÜREÇTE ÜNİVERSİTE OLAYLARI Ss, 43-51
UNİVERSİTY ACTİONS İN THE PROCESS OF MARCH 12,1971 MİLİTARY NOTE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil ADIYAMAN  
YAVUZ BÜLENT BAKİLER’İN ŞİİRLERİNDE TÜRK DÜNYASI Ss, 52-61
THE TURKIC WORLD IN YAVUZ BULENT BAKILER'S POEMS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Jülide Akyüz ORAT  
YABANCI GÜÇLER GÖLGESİNDE OSMANLI DEVLETİ’NE YÖNELİK ŞİA HAREKETLERİ Ss, 62-73
SHİA MOVEMENTS FOR OTTOMAN EMPİRE UNDER CONTROL OF FOREİGN FORCES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine ÖZTÜRK HALİL CELEP  
SELÇUKLU ANADOLUSU'NDA SUFİ AHLAKI VE SOSYAL BARIŞ Ss, 74-90
SOFI'S ETHICS AND SOCIAL PEACE DURING THE REIGN OF SELJUK'S ANATOLIA

Özet | Abstract | Tam Metin |

GAMZE BAYAR  
EDEBİ METİNLERDE “TUZ”UN KULLANIMI Ss, 91-94
THE SALT” İN THE LİTERARY TEXTS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet EKİZ  
NİĞDE'DE HRİSTİYAN TÜRKLERE AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN ÜÇ HAMAM Ss, 95-117
Three baths belong to Christian Turks in Niğde THREE BATHS BELONG TO CHRISTIAN TURKS IN NİĞDE

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri