English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Avrasya Dergisi

Hızlı Erişim5 . SayıEditör
Ayla KAŞOĞLU

Editör Yardımcısı


Kars  2014

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenOlga ZENCİRCİ  
RUS DİLİNDE SÖZCÜK VURGUSU Ss, 1-11
СЛОВЕСНОЕ УДАРЕНИЕ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferit YUSUPOV -  
TATAR TÜRKÇESİ AĞIZLARI: ŞİMDİKİ ZAMAN ORTAÇLARI-II Ss, 12-28
THE TATAR DIALECT LANGUAGE: THE PRESENT PARTICIPLE FORMS-II
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sebine ABİD  
DEDE KORKUT DESTANINDA BASİT CÜMLENİN YAPISI VE YAPISAL MANTIKSAL TÜRLERİ Ss, 29-42
STRUCTURE AND STRUCTURAL/ LOGICAL TYPES OF SIMPLE SENTENCES IN DEDE KORKUT LEGEND
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sefa Salih AYDEMİR  
12 MART 1971 ASKERİ MUHTIRASINA GİDEN SÜREÇTE ÜNİVERSİTE OLAYLARI Ss, 43-51
UNİVERSİTY ACTİONS İN THE PROCESS OF MARCH 12,1971 MİLİTARY NOTE
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil ADIYAMAN  
YAVUZ BÜLENT BAKİLER’İN ŞİİRLERİNDE TÜRK DÜNYASI Ss, 52-61
THE TURKIC WORLD IN YAVUZ BULENT BAKILER'S POEMS
Özet | Abstract | Tam Metin |

Jülide Akyüz ORAT  
YABANCI GÜÇLER GÖLGESİNDE OSMANLI DEVLETİ’NE YÖNELİK ŞİA HAREKETLERİ Ss, 62-73
SHİA MOVEMENTS FOR OTTOMAN EMPİRE UNDER CONTROL OF FOREİGN FORCES
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine ÖZTÜRK HALİL CELEP  
SELÇUKLU ANADOLUSU'NDA SUFİ AHLAKI VE SOSYAL BARIŞ Ss, 74-90
SOFI'S ETHICS AND SOCIAL PEACE DURING THE REIGN OF SELJUK'S ANATOLIA
Özet | Abstract | Tam Metin |

GAMZE BAYAR  
EDEBİ METİNLERDE “TUZ”UN KULLANIMI Ss, 91-94
THE SALT” İN THE LİTERARY TEXTS
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet EKİZ  
NİĞDE'DE HRİSTİYAN TÜRKLERE AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN ÜÇ HAMAM Ss, 95-117
Three baths belong to Christian Turks in Niğde THREE BATHS BELONG TO CHRISTIAN TURKS IN NİĞDE
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DUYURU

  Makale Çağrısı

  Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

  “Kıpçak Özel Sayısı”

   

  Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

  Avrasya tarihi, Rus dili, Türk dili ve edebiyatı,

  Orta Doğu, Orta Asya, kültür, antropoloji ve

  folklorun tüm alanlarında araştırmaya ayrılmış,

  açık erişimli ve hakemli bir dergidir. Bu özel

  sayının amacı, Kıpçakların tarihi, dili ve kültürü

  üzerine yazılmış makaleleri bir araya getirmektir.

  Konular

  Kıpçakların Tarihi

  Kıpçakların Etnik Kökeni

  Avrasya Steplerinin Ötesinde Kıpçaklar

  Kıpçakların Günlük Hayatı

  Kıpçakların Dinî-Kültürel Hayatı

  Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Dili

  Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Metinleri

  Kıpçak Arkeolojisi

  Önemli Tarihler

  Teslim tarihi: 1 Ekim, 2017 

  Yayımlanma tarihi: 15 Ekim, 2017

   

  Editörler

  Dr. Kutluay Erk (Misafir Editor)                              

  kutluay.erk@windowslive.com                               

  Dr. Yaroslav Pylypchuk (Misafir Editor)

  bachman@meta.ua

   

  Özel sayı için yayın göndermek isteyen

  yazarların http://www.avrasyad.com adresine

  300-500 kelimelik bir özetle birlikle makalelerini

  yüklemeleri gerekmektedir. Makaleler kör

  hakemlik sistemiyle değerlendirilecektir.


  DUYURU

  Ocak 2018 sayısı "İran Türkleri" konulu olup editörlüğünü Osmangazi Üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Farzaneh DOULATABADİ yapacaktır.


  DUYURU

  Dergimize yazı göndermek için "Üyelik" linki aracılığıyla dergiye üye olmanız gerekmektedir.

   


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri