English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Avrasya Dergisi

Hızlı Erişim6 . SayıEditör
Ayla KAŞOĞLU

Editör Yardımcısı
Kürşat ÖNCÜL

Kars  2015

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenDidem İLYA Mehmet UYSAL  
İNGİLİZ KADIN SEYYAHLAR HARVEY VE GARNETT’İN GÖZÜYLE OSMANLI KADINI Ss, 1-22
THE OTTOMAN WOMAN IN THE SIGHT OF ENGLISH WOMEN TRAVELLERS, HARVEY AND GARNETT
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülhanım Bihter GÜLER  
ANTON PAVLOViÇ ÇEHOV’UN “DUŞEÇKA” KARAKTERİ Ss, 23-29
ANTON P. CHECKOV’S CHARACTER “DUSHECKA”
Özet | Abstract | Tam Metin |

Remziye Melike ÇETİN  
I. PETRO’NUN ŞAHESERİ: PETERSBURG Ss, 30-36
PETER I’S MASTERPIECE: ST. PETERSBURG
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lyudmila İSAKOVA  
SLAV DİLLERİ SİSTEMİNDE SÖYLENENİN DEĞİŞİMİ Ss, 37-42
ТРАНСФОРМЫ ВЫСКАЗЫВАНИЙ В СИСТЕМЕ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurzhan ABİSHOV Yaşar YILMAZ, Asan Dosmahanbet SEYDİNBEKULİ,  
ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNDE AİLESEL ÖZELLİKLERİN ETKİSİ Ss, 43-53
ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNDE AİLESEL ÖZELLİKLERİN ETKİSİ
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nergiz GAHRAMANLI  
“DANABAŞ KÖYÜ’NÜN ÖYKÜSÜ” HİKÂYESİNDE SOSYAL TENKİT Ss, 54-62
SOCIAL CRITICISM IN “STORY OF DANABAŞ VILLAGE”
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fenüze NURİYEVA Enze HUCİNA  
TATAR DİLİNDEKİ DEYİM VE ATASÖZLERİNDE CİNSİYET STEREOTİPLERİN YANSIMASI Ss, 63-79
THE REFLECTION OF GENDER STEREOTYPES IN PROVERBS AND IDIOMS OF TATAR LANGUAGE
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meryem ARSLAN  
NABİ'DE TABİP VE TABABET Ss, 80-97
Physician and Physic in Nâbî's Poems PHYSICIAN AND PHYSIC IN NABI'S POEMS
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mualla Murat NUHOĞLU  
KELOĞLAN VE TASAVVUF Ss, 98-105
KELOĞLAN AND MYSTICISM
Özet | Abstract | Tam Metin |

Satı KUMARTAŞLIOĞLU  
FATMA ANA ÜZERİNE ANLATLAN EFSANELER Ss, 106-115
THE LEGENDS TOLD ABOUT "FATMA ANA"
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sebine ABİD  
İSMAİL GASPIRALI'NIN “GÜN DOĞDU” ROMANINDA VÜCUDUNU MİLLETE FEDA ETMİŞ KAHRAMAN DANYAL BEY ÜZERİNE Ss, 116-126
ABOUT DANYAL BEY, THE HERO WHO SACRIFICED HIMSELF FOR HIS NATION IN THE NOVEL “GUN DOGDU” BY ISMAIL GASPRINSKI
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cüneyt DİNLER  
KARS YÖRESİNE AİT MANİLERDEN HAREKETLE MANİLERİN PSİKANATİK YAKLAŞIMLA ÇÖZÜMLENMESİ ÜZERİNE BİR DENEME Ss, 127-131
KARS REGION OF MANIA MANIA MOVING FROM THE AN ESSAY ON THE SETTLEMENT WİTH PSİKANATİK APPROACH
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nesrin GÜLLÜDAĞ  
TÜRKLERDE DAMGA GELENEĞİ VE NOGAY TÜRKLERİNİN DAMGALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 132-150
TURKS STAMP TRADITION A STUDY ON THE MARK OF TURKISH AND NOGHAİS
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cem DOĞAN  
KIRIM HARBİ’NDEN I. DÜNYA SAVAŞINA İSTANBUL’DA DİLENCİLİK OLGUSUNA BİR BAKIŞ (1853-1914) Ss, 151-173
A VIEV CONCERNING THE BEGGARY OHENOMENON IN ISTANBUL FROM CRIMEAN WAR TO THE WORLD WAR (1853-1914)
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kamil KANIPEK İsmail BALIKÇIOĞLU  
KIBRIS’TA BANKALARIN ORTAYA ÇIKIŞI, GELİŞİMİ VE GÜNÜMÜZ BANKACILIK DIŞI FAALİYETLERİN KAMUOYU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Ss, 174-184
IMPACTS OF TODAY’S NON-BANKING ACTIVITIES ON PUBLIC OPINION, OCURRANCE OF THESE ACTIVITIES AND DEVELOPMENT IN CYPRUS
Özet | Abstract | Tam Metin |

Celil ARSLAN Methiye Gül ÇÖTELİ  
ANADOLU - TÜRK ŞEHRİ TARİHİNDE BAYBURT KENTİ ve ANITSAL (KAMUSAL) YAPI MİRASI Ss, 185-219
CITY OF BAYBURT AND ITS MONUMENTIAL HERITAGE IN ANATOLIAN TURKISH URBAN HISTORY
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DUYURU

  Yazar, hakem ve okuyucularımızın dikkatine; 

  TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) Komitesi tarafından 21.12.2017 tarih ve 73 sayılı Komite toplantısında dergimiz 2016 yılından itibaren veri tabanına alınmaya uygun bulunmuştur. 

  Tüm yazar ve hakemlerimize teşekkürü bir borç biliriz.


  DUYURU

  Mayıs 2018 sayısı "İran Türkleri" konulu olup editörlüğünü Osmangazi Üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Farzaneh DOULATABADİ yapacaktır.


  DUYURU

  Yazar, hakem ve okuyucularımızın dikkatine; 

  2018 yılından itibaren yayın tarihimizi Mayıs ve Kasım ayları olarak değiştirmiş bulunuyoruz.

  Dergimiz 2018 sayıları Mayıs 2018 ve Kasım 2018 tarihlerinde yayınlanacaktır. 


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri