• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • DUYURU

  Yazar, hakem ve okuyucularımızın dikkatine; 

  Dergimiz doçentlik kriterleri kapsamında istenen TÜBİTAK/ULAKBİM ve ISI indeksleri tarafından indekslenmektedir. 

  Tüm yazar ve hakemlerimize teşekkürü bir borç biliriz.


  DUYURU

  Mayıs 2018 sayısının editörlüğünü Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Farzaneh DOULATABADİ yapmaktadır.


  DUYURU

  Yazar, hakem ve okuyucularımızın dikkatine; 

  2018 yılından itibaren yayın tarihimiz Mayıs ve Kasım ayları olacaktır.

  Mayıs sayımıza yayın kabulümüz devam etmektedir. 


7 SayıEditör
Ayla KAŞOĞLU

Editör Yardımcısı
Kürşat ÖNCÜL

ANKARA  2015

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenÖzkul ÇOBANOĞLU Sacide ÇOBANOĞLU  
TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE KONUŞMALIK TÜRLER BAĞLAMINDA SÖZEL NASİHATLER, DUA VE BEDDUALAR Ss, 1-32
THE ORAL ADVCES, PRAYERS AND CURSES IN THE CONTEXT OF CONVERSATIONAL GENRES IN TURKISH FOLK CULTURE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Osman ABDURREZZAK  
YAYGIN EĞİTİM BAĞLAMINDA SOSYO-KÜLTÜREL İŞLEVLERİ AÇISINDAN KÖY ODALARI: KASTAMONU ÖRNEĞİ Ss, 33-47
THE VILLAGE CHAMBERS IN THE CONTEXT OF NON-FORMAL EDUCATION IN TERMS OF SOCUO-CULTURAL FUNCTIONS: A CASE STUDY OF KASTAMONU

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmut DAVULCU  
AHLAT YÖRESİ TAŞ USTALIĞI GELENEĞİNİN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS AÇISINDAN ÖNEMİ VE YAPI USTASI TAHSİN KALENDER Ss, 48-80
STONEMASONRY TRADITION OF AHLAT REGION AND STONE MASTER TAHSIN KALENDER IN INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE PERSPECTIVE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Asif HACIYEV  
DEDE KORKUT KİTABI’NDA ÇADIRLA İLGİLİ BAZI SÖZLER HAKKINDA Ss, 81-86
ABOUT SOME WORDS ON TENTIN THE BOOK OF “DADA GORGUD”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Anar AZİZSOY  
SİYAH KALEM YAPITLARINDAKİ ŞAMANİST VE İSLAMİ ÖĞELER ÜZERİNE NOTLAR Ss, 87-100
ИСЛАМСКИЕ МОТИВЫ И ГРАФИКА ШАМАНИЗМА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПОДПИСАННЫХ СИЯХ КАЛЕМ

Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgür SARI GÜNCEL ÖNKAL  
DÖNÜŞEN KİMLİKLER VE VATANDAŞLIK BAĞLAMINDA LAİK DÜŞÜNCE-SEKÜLER EYLEM Ss, 101-116
LAIC THOUGHT AND SECULAR ACTION IN RELATED TO CITIZENSHIP AND TRANSFORMING IDENTITIES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gulmira OSPANOVA  
ANLAM DEĞİŞMELERİNİN ÖRTMECELERDEKİ YERİ Ss, 117-123
THE PLACE OF SEMANTIC CHANGES IN EUPHEMISM

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ŞENEL  
ADBİLİM AÇISINDAN KİŞİ ADLARININ YANLIŞ YAZIMINA ÖRNEK BİR AD: MUHAMMED/T (KARS İLİ ÖRNEĞİ) Ss, 124-134
A SAMPLE FOR WRONG SPELLİNG OF PERSONEL NAMES FROM THE ASPECT OF ONAMATOLOGY: MUHAMMAD/T (SAMPLE OF KARS)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet ÇOLAK  
“BİR HİKEMİ TARZ ŞAİRİ: HAŞMET” Ss, 135-171
“HAŞMET AS A HIKEMI POET”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilal GÖK  
BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİN’DE ERMENİLER:Başlangıcından Melikşah’ın Ölümüne Kadar (1018-1092) Ss, 172-185
ARMENIANS IN GREAT SELJUK EMPIRE:From Initiation Until Death of Melikşah (1018-1092)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hanife ÇAYLAK Анна Юрьевна Дмитриева  
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ В НАСТОЯЩЕМ ВРЕМЕНИ НОСИТЕЛЯМ ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА Ss, 186-191
FEATURES of TEACHING “VERBS of MOTION” (VoM) in THE PRESENT TENSE to THE TURKISH LANGUAGE SPEAKERS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Figen ATABEY  
HATAY’IN ANAVATANA KATILMA SÜRECİ Ss, 192-209
THE ACCESSION PERIOD OF HATAY TO MOTHERLAND

Özet | Abstract | Tam Metin |

Dairbaeva Gulanda BEGALİEVA Shadinova Gulzira ABİLASANOVNANİ  
THE DOCTRINE OF THE KNOWABILITY OF THE WORLD IN THE PHILOSOPHY OF MEDIEVAL PHILOSOPHER ZAKARIA AL-RAZI Ss, 210-216
ДОКТРИНА ПОЗНАНИЯ МИРА В ФИЛОСОФИИ СРЕДНЕВЕКОВОГО ФИЛОСОФА ЗАКАРИЯ АЛЬ РАЗИ

Özet | Abstract | Tam Metin |

Samettin GÜNDÜZ Remzi YILDIRIM Dinara RAYIMBEKOVA  
THE LANGUAGE PROBLEM OF MEDICAL STUDENTS IN THE IMPLEMENTATION OF VIDEO TELECONFERENCE COURSE Ss, 217-221
THE LANGUAGE PROBLEM OF MEDICAL STUDENTS IN THE IMPLEMENTATION OF VIDEO TELECONFERENCE COURSE

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri