English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Avrasya Dergisi

Hızlı Erişim9 . SayıEditör
Nurzhan ABİSHOV

Editör Yardımcısı
Gulmira OSPANOVA

ANKARA  2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenTokbolat ENSEGENULİ Esenbayeva ASEL  
ТҮРКІ ДАНАЛЫҒЫ АРҚАУ БОЛҒАН Ss, 1-10
AVESTA’NIN TEMELİ TÜRK FELSEFESİDİR
Özet | Abstract | Tam Metin |

Janimgul KAMALKİZİ  
ALDAR KÖSE-ŞEYTANI YENEN İLK İNSAN Ss, 11-18
АЛДАР КӨСЕ – ШАЙТАНДЫ ЖЕҢГЕН БІРІНШІ АДАМ
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sapar ERGOBEK  
ЯСАУИ ХИКМЕТТЕРІ ЖӘНЕ КІТАБИ АҚЫН ҚИССАСЫ Ss, 19-25
YESEVİ HİKMETLERİ VE EDEBİ ŞAİR KİSSASI (LAFI)
Özet | Abstract | Tam Metin |

Koshenova TOTI  
АБАЙДАҒЫ СӨЗ БЕЙНЕЛІЛІГІ ЖӘНЕ АКАДЕМИК ЗАКИР АХМЕТОВ Ss, 26-32
ABAY’DA KELİME GÖRÜNÜMÜ VE EĞİTİMCİ ZAKİR AHMETOV
Özet | Abstract | Tam Metin |

Borash MYRZALİYEV Aizhan ABİSHOVA  
TARIM SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMADA KÖYLERİN SOSYAL ALTYAPISININ ÖNEMİ VE ONU İYİLEŞTİRMENİN ASIL SORUNLARI Ss, 33-39
АГРАРЛЫҚ СЕКТОРДЫҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУДА АУЫЛДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ ОНЫ ЖЕТІЛДІРУДІҢ ӨЗЕКТІ МӘЕЛЕЛЕРІ
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elmira HAMİTOVA  
ЖЕРГІЛІКТІ ТІЛ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНІҢ ӘДЕБИ ТІЛДІ БАЙЫТУДАҒЫ МАҢЫЗЫ Ss, 40-52
YÖRESEL DİL ÖZELLİKLERİNİN EDEBÎ DİLİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİNDEKİ ÖNEMİ
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şolpan KARSİBEKOBA  
ЕСІМДІ БҰЙРЫҚТЫ СӨЙЛЕМДЕР Ss, 53-57
NOMINAL TEŞVIK CÜMLELER
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aymjan MUHAMMEDJANOVA  
ҚАЗАҚ БАЛАЛАР ӘДЕБИТІ СЫНЫНЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ Ss, 58-66
KAZAK ÇOCUK EDEBİYATI ELEŞTİRİSİNİN BAZI MESELELERİ
Özet | Abstract | Tam Metin |

Samet AZAP  
KAZAK EDEBİYATINDA “DEVE” ALGISI (YASSI BURUN VE BEYAZ DEVE HİKÂYELERİ ÖRNEĞİNDE) Ss, 67-78
THE PERCEPTION OF “CAMEL” IN KAZAKH LITERATURE (IN THE EXAMPLE OF YASSI BURUN AND BEYAZ DEVE)
Özet | Abstract | Tam Metin |

Botagoz DANDAYEVA  
ҚАЗАҚСТАНДА МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ Ss, 79-86
KAZAKİSTAN'DA DEVLET HİZMETLERİNİN VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMA ÖZELLİKLERİ
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bibigul ANETOVA  
KAZAKİSTAN’DA ULUSAL İNOVASYON (YENİLİK) ALTYAPISINI GELİŞTİRMENİN ANA YÖNLERİ Ss, 87-96
ҚАЗАҚСТАНДА ҰЛТТФЫҚ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫ ДАМЫТУДЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pakizat ADİYEVA  
ÇOCUK OYUNLARINDAKİ BAZI HAREKETLER Ss, 97-108
SOME MOVEMENTS IN CHILDIREN GAMES
Özet | Abstract | Tam Metin |

Saule MAĞJAN  
КӨЗ СОМАТИЗМІНІҢ ӘЛЕУМЕТТІК ЖӘНЕ МӘДЕНИ ФУНКЦИЯЛАРЫ Ss, 109-115
GÖZ SOMATİSMANIN SOSYAL VE KÜLTÜREL İŞLEVLERİ
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurzhan ABİSHOV Aizhan ABİSHOVA  
ӨЗБЕКІСТАН ТУРИЗМІНІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫНЫҢ ТАЛДАНУЫ Ss, 116-126
ÖZBEKİSTAN TURİZMİN MEVCUT DURUMUNUN ANALİZ EDİLMESİ
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rustem DAYRABAYEV Gulzhan ABISHOVA  
SIRDERYA-KARABAĞ BÖLGESİĞNDEKİ BİYOÇEŞİTLİLİĞİ YÜKSELTME PROBLEMLERİ Ss, 127-130
THE PROBLEMS OF RAISING BIODIVERSITY OF THE SIRDERYA-KARATAU REGION
Özet | Abstract | Tam Metin |

Almaz KURALBAYEV Serikbay YDYRYS  
KAZAKİSTAN EKONOMİSİNDEKİ İŞ İMKANLARININ İYİLEŞTİRİLMESİNDEKİ BAZI SORUNLAR Ss, 131-137
SOME ISSUES OF IMPROVING THE QUALITY OF THE LABOR RESOURCES IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gulimjan JİLKİBAYEVA  
ТҮРКІ ТІЛДЕРІ САНДЫҚ ЖҮЙЕСІНІҢ ТАРИХИ ҚАЛЫПТАСУЫ МӘСЕЛЕСІ Ss, 138-146
TÜRK LEHÇELERİNDE SAYI SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞMESİ MESELESİ ÜZERİNE
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ulvi YILMAZ Borash MİRZALİYEV  
ПРИВЛЕЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТУРЕЦКИХ ИНВЕСТИЦИЙ НА КАЗАХСТАНСКОМ РЫНКЕ Ss, 147-157
KAZAK PAZARINA TÜRK YATIRIMLARI ÇEKME SORUNLARI VE VERİMLİ KULLANIMI
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sveta SAMENOVA Kamşat OMAROVA Sagıngül ŞAKENOVA  
ЗАТТАНУ АРҚЫЛЫ ЖАСАЛҒАН АТАЛЫМДАРДЫҢ ІШКІ МАҒЫНАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ Ss, 158-168
THE INTERNAL SEMANTIC STRUCTURE OF NOMINATIONS OBTAINED BY MEANS OF SUBSTANTIVISATION
Özet | Abstract | Tam Metin |

Marjan TALDİBAYEVA  
МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИНГАРМОНИЧЕСКОГО СОСТАВА ЗВУКОВ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА Ss, 169-177
KAZAK TÜRKÇESİNİN SES UYUMUNA YÖNTEMİK TAHLİL
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meirbek TUYEBAYEV  
ELEŞTIREL DÜŞÜNME, YARATICI DÜŞÜNME VE YANSIMA: BENZERLIKLER VE FARKLILIKLAR; DÜŞÜNME VE DÜŞÜNCE ÇEŞITLERI Ss, 178-182
СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУ, ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ОЙЛАУ ЖӘНЕ РЕФЛЕКСИЯ: ҰҚСАСТЫҚТАРЫ МЕН АЙЫРМАШЫЛЫҚТАРЫ; ОЙЛАУ ЖӘНЕ ОЙЛАУ ТҮРЛЕРІ
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aylin AHMEDOVA  
BULGARİSTAN VE TÜRKİYE ARASINDA SINIR ÖTESİ POTANSİYEL NÜKLEER KİRLİLİK TEHDİTİ Ss, 183-191
POTENTIAL THREATS FROM TRANSBOUNDARY NUCLEAR POLLUTION BETWEEN BULGARIA AND TURKEY
Özet | Abstract | Tam Metin |

Naile ASKER  
AZERBAYCAN VE ANADOLU’DA SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOMİK BİR TEŞKİLAT OLARAK AHİLİK Ss, 192-199
AKHISM AS A SOCIO-CULTURAL AND ECONOMIC ORGANIZATION IN AZERBAIJAN AND ANATOLIA
Özet | Abstract | Tam Metin |

Berna KARAGÖZOĞLU  
FORT WILLIAM KOLEJİ'NİN HİNDİSTAN FARSÇASININ GELİŞİMİNDEKİ ETKİSİ Ss, 200-211
THE INFLUENCE OF FORT WILLIAM COLLEGE ON HINDUSTANI PERSIAN
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice SOMÇAĞ Nurettin AKÇAKALE  
YÜN LİFLERİNDEN KEÇELEŞTİRME YÖNTEMİ İLE AYAKKABI YAPIMI Ss, 212-226
SHOE MAKING WITH THE METHOD OF PLANKING OUT OF WOOL FIBER
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DUYURU

  Makale Çağrısı

  Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

  “Kıpçak Özel Sayısı”

   

  Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

  Avrasya tarihi, Rus dili, Türk dili ve edebiyatı,

  Orta Doğu, Orta Asya, kültür, antropoloji ve

  folklorun tüm alanlarında araştırmaya ayrılmış,

  açık erişimli ve hakemli bir dergidir. Bu özel

  sayının amacı, Kıpçakların tarihi, dili ve kültürü

  üzerine yazılmış makaleleri bir araya getirmektir.

  Konular

  Kıpçakların Tarihi

  Kıpçakların Etnik Kökeni

  Avrasya Steplerinin Ötesinde Kıpçaklar

  Kıpçakların Günlük Hayatı

  Kıpçakların Dinî-Kültürel Hayatı

  Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Dili

  Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Metinleri

  Kıpçak Arkeolojisi

  Önemli Tarihler

  Teslim tarihi: 1 Ekim, 2017 

  Yayımlanma tarihi: 15 Ekim, 2017

   

  Editörler

  Dr. Kutluay Erk (Misafir Editor)                              

  kutluay.erk@windowslive.com                               

  Dr. Yaroslav Pylypchuk (Misafir Editor)

  bachman@meta.ua

   

  Özel sayı için yayın göndermek isteyen

  yazarların http://www.avrasyad.com adresine

  300-500 kelimelik bir özetle birlikle makalelerini

  yüklemeleri gerekmektedir. Makaleler kör

  hakemlik sistemiyle değerlendirilecektir.


  DUYURU

  Ocak 2018 sayısı "İran Türkleri" konulu olup editörlüğünü Osmangazi Üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Farzaneh DOULATABADİ yapacaktır.


  DUYURU

  Dergimize yazı göndermek için "Üyelik" linki aracılığıyla dergiye üye olmanız gerekmektedir.

   


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri