Муждународный журнал Евразийских исследований

Türkçe

English
Главная  |  журнале    |  Новости  |  Контакты

Быстрый доступ6 . SayıEditor
Ayla KAŞOĞLU

Assistant Editor
Kürşat ÖNCÜL

Kars  2015

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Didem İLYA Mehmet UYSAL  
İNGİLİZ KADIN SEYYAHLAR HARVEY VE GARNETT’İN GÖZÜYLE OSMANLI KADINI Ss, 1-22
THE OTTOMAN WOMAN IN THE SIGHT OF ENGLISH WOMEN TRAVELLERS, HARVEY AND GARNETT
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gülhanım Bihter GÜLER  
ANTON PAVLOViÇ ÇEHOV’UN “DUŞEÇKA” KARAKTERİ Ss, 23-29
ANTON P. CHECKOV’S CHARACTER “DUSHECKA”
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Remziye Melike ÇETİN  
I. PETRO’NUN ŞAHESERİ: PETERSBURG Ss, 30-36
PETER I’S MASTERPIECE: ST. PETERSBURG
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Lyudmila İSAKOVA  
SLAV DİLLERİ SİSTEMİNDE SÖYLENENİN DEĞİŞİMİ Ss, 37-42
ТРАНСФОРМЫ ВЫСКАЗЫВАНИЙ В СИСТЕМЕ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nurzhan ABİSHOV Yaşar YILMAZ, Asan Dosmahanbet SEYDİNBEKULİ,  
ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNDE AİLESEL ÖZELLİKLERİN ETKİSİ Ss, 43-53
ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNDE AİLESEL ÖZELLİKLERİN ETKİSİ
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nergiz GAHRAMANLI  
“DANABAŞ KÖYÜ’NÜN ÖYKÜSÜ” HİKÂYESİNDE SOSYAL TENKİT Ss, 54-62
SOCIAL CRITICISM IN “STORY OF DANABAŞ VILLAGE”
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fenüze NURİYEVA Enze HUCİNA  
TATAR DİLİNDEKİ DEYİM VE ATASÖZLERİNDE CİNSİYET STEREOTİPLERİN YANSIMASI Ss, 63-79
THE REFLECTION OF GENDER STEREOTYPES IN PROVERBS AND IDIOMS OF TATAR LANGUAGE
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Meryem ARSLAN  
NABİ'DE TABİP VE TABABET Ss, 80-97
Physician and Physic in Nâbî's Poems PHYSICIAN AND PHYSIC IN NABI'S POEMS
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mualla Murat NUHOĞLU  
KELOĞLAN VE TASAVVUF Ss, 98-105
KELOĞLAN AND MYSTICISM
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Satı KUMARTAŞLIOĞLU  
FATMA ANA ÜZERİNE ANLATLAN EFSANELER Ss, 106-115
THE LEGENDS TOLD ABOUT "FATMA ANA"
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |