English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Avrasya Dergisi

Hızlı ErişimSon SayıEditör
Kutluay ERK

Editör Yardımcısı


Ankara  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenTimur KOCAOĞLU  
KARAYCANIN BUGÜNKÜ DURUMU: MYKOLAS FİRKOVİÇİUS İLE MARK LAVRİNOVİÇİUS’LERİN ANISINA Ss, 1-16
THE PRESENT SITUATION OF THE KARAY LANGUAGE: ANALYSIS OF MYKOLAS FIRKOVICIUS AND MARK LAVRINOVICIUS
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aibolat KUSHKUMBAYEV  
ГЕНЕАЛОГИИ (ШЕЖИРЕ) КАРА-КЫПЧАКОВ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК Ss, 17-29
GENEALOGY (SHEZHIRE) OF KARA-KYPCHAKS AS A HISTORICAL SOURCE
Özet | Abstract | Tam Metin |

Paolo OGNİBENE  
KIPCHAKS IN THE BATTLES AGAINST THE TATARS Ss, 30-38
КИПЧАКИ В СРАЖЕНИЯХ ПРОТИВ ТАТАР
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaroslav PYLYPCHUK  
KIPCHAKS IN THE MIDDLE EAST FROM AN-NASIR MUHAMMAD TO BARQUK Ss, 39-55
КЫПЧАКИ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ ОТ АН-НАСИРА МУХАММЕДА ДО БАРКУКА
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma ŞENYÜZ  
ERMENİ HARFLİ KIPÇAK TÜRKÇESİNDE İKİLEMELER Ss, 56-67
HENDİADYOİNS İN ARMENO-KİPCHAK
Özet | Abstract | Tam Metin |

Can ÖZGÜR  
MEMLUK KIPÇAKÇASIYLA YAZILMIŞ ESERLERDE KELIME BAŞINDA D- ÜNSÜZÜ Ss, 68-71
D- CONSONANT İN THE TEXTS WRİTTEN İN MAMELUKE KİPCHAK
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin DURGUT  
KARAY TÜRKÇESİNDEKİ -Adoğon / -ydoğon EKİ ÜZERİNE Ss, 72-82
ON THE SUFFIX -Adoğon / -ydoğon IN KARAIM TURKIC
Özet | Abstract | Tam Metin |

EDWARD TRYJARSKI Çeviren: Musa Salan  
"ATAMIZIN DUASI"NIN ERMENİ KIPÇAKÇASI BİR VERSİYONU Ss, 83-90
AN ARMENO-KIPCHAK VERSİON OF THE LORD'S PRAYER
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ekrem KALAN  
GEÇ ORTAÇAĞ’DA İPEK YOLUNDA DİPLOMAT VE AJAN OLARAK TÜCCARLAR Ss, 91-96
MERCHANTS AS DİPLOMATES AND AGENTS ON LATE MEDİEVAL SİLK ROAD
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgür Kasım AYDEMİR  
KUTADGU BİLİG'DE BİYOİKTİDAR Ss, 97-102
BIOPOWER IN KUTADGU BİLİG
Özet | Abstract | Tam Metin |

Songül ÇEK  
SİNOP İLİ ÇEVRESİNDEN ÜÇ MENKIBEVİ KAHRAMAN VE ETRAFLARINDA OLUŞAN ANLATI GELENEĞİ Ss, 103-114
THREE NARRATIVE FIGURES FROM AROUND THE SİNOP PROVINCE AND NARRATE TRADITION ARAOUND THEM
Özet | Abstract | Tam Metin |

Valery STOJANOW  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: А.К. КУШКУМБАЕВ. ГЕНЕАЛОГИЯ (ШЕЖИРЕ) КАРА-КЫПЧАКОВ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК (13 С.) Ss, 115-116
А.К. КУШКУМБАЕВ. ГЕНЕАЛОГИЯ (ШЕЖИРЕ) КАРА-КЫПЧАКОВ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК (13 С.)
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DUYURU

  Yazar, hakem ve okuyucularımızın dikkatine; 

  TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) Komitesi tarafından 21.12.2017 tarih ve 73 sayılı Komite toplantısında dergimiz 2017 yılından itibaren veri tabanına alınmaya uygun bulunmuştur. 

  Tüm yazar ve hakemlerimize teşekkürü bir borç biliriz.


  DUYURU

  Mayıs 2018 sayısı "İran Türkleri" konulu olup editörlüğünü Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Farzaneh DOULATABADİ yapacaktır.


  DUYURU

  Yazar, hakem ve okuyucularımızın dikkatine; 

  2018 yılından itibaren yayın tarihimizi Mayıs ve Kasım ayları olarak değiştirmiş bulunuyoruz.

  Dergimiz 2018 sayıları Mayıs 2018 ve Kasım 2018 tarihlerinde yayınlanacaktır. 


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri